“รุ่งเรืองตลอดไป” ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 70 ล้านหุ้น เข้า mai ใช้พัฒนาแพลตฟอร์ม

บมจ. รุ่งเรืองตลอดไป ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 70 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.93% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมี บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และไม่มีการเสนอขายให้กับผู้จองซื้อรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไป เนื่องจากจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายในครั้งนี้มีจำนวนจำกัด

วัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ อาทิ ค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์วรรณกรรม ค่าใช้จ่ายในการแปลภาษา พิสูจน์อักษร และเกลาสำนวน เป็นต้น และเป็นเงินลงทุนเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์ม

บริษัทประกอบธุรกิจจำหน่ายวรรณกรรมออนไลน์ ประกอบด้วย นิยาย การ์ตูน และหนังสือ บริษัทได้พัฒนาแพลตฟอร์ม E-Commerce เพื่อใช้ในการจัดจำหน่ายสื่อบันเทิงออนไลน์ โดยมีช่องทางจัดจำหน่ายหลักผ่านเว็บไซต์ “Kawebook.com” และแอปพลิเคชั่น “Kawebook” ซึ่งมีงานวรรณกรรมออนไลน์ที่หลากหลาย ประกอบด้วยนิยาย การ์ตูนและหนังสือออนไลน์ โดยมีทั้งในส่วนที่เป็นวรรณกรรมแปลจากต่างประเทศ อาทิ ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น และวรรณกรรมจากผู้เขียนภายในประเทศ

งานวรรณกรรมของบริษัทค่อนข้างมีความหลากหลาย เพื่อรองรับความต้องการที่แตกต่างกันของรสนิยมในการอ่าน จำแนกลักษณะเนื้อหา ดังนี้ งานวรรณกรรมหมวดรัก, งานวรรณกรรมประเภทหมวดมันส์ ได้แก่ เนื้อหาหลักในเชิงผจญภัย กำลังภายใน แฟนตาซี เกมออนไลน์ แอคชั่น ไซไฟ, งานวรรณกรรมประเภทหมวดลุ้น ได้แก่ เนื้อหาหลักในเชิงสืบสวนสอบสวน ระทึกขวัญ เนื้อหาลึกลับชวนติดตาม การเดินทางย้อนยุคข้ามเวลา เป็นต้น และงานวรรณกรรมประเภทหมวดทั่วไป งานวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น และ ธรรมมะ

โครงการในอนาคต บริษัทมีแผนการลงทุนเพื่อเพิ่มจำนวนลิขสิทธิ์ของบริษัท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อลิขสิทธิ์ ส่วนแบ่งค่าลิขสิทธิ์ ค่าใช้จ่ายในการแปลภาษา พิสูจน์อักษร และเกลาสำนวน ค่าใช้จ่ายในการขยายทีมบรรณาธิการ เพื่อเพิ่มจำนวนสินค้า ไลน์สินค้า และช่องทางการจัดจำหน่าย ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถทำรายได้มากขึ้น และมีแผนการลงทุนเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์ม ซึ่งจะช่วยให้การเข้าใช้งาน ประสบการณ์ในการเข้าใช้งาน รวมถึงการขยายเว็บไซต์ในอนาคตสามารถทำได้ง่ายขึ้น พร้อมต่อการขยายตัวเพื่อรองรับทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศที่มากขึ้น

ณ วันที่ 10 มี.ค.64 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 135 ล้านบาท เป็นทุนเรียกชำระแล้ว 100 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท ภายหลังจากการเสนอขายหุ้น IPO แล้ว บริษัทจะมีทุนชำระแล้วเต็มจำนวน แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 270 ล้านหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ประกอบด้วย บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ถือหุ้น 102 ล้านหุ้น คิดเป็น 51% หลังเสนอขาย IPO จะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 37.78%, นายจรัญพัฒณ์ บุญยัง ถือหุ้น 90 ล้านหุ้น คิดเป็น 45% จะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 33.33%

ผลประกอบการในช่วงปี 61-63 บริษัทมีรายได้ 42.52 ล้านบาท, 73.49 ล้านบาท และ 78.42 ล้านบาท ตามลำดับ โดยรายได้ปรับเพิ่มขึ้นตามความสำเร็จในการจำหน่ายงานวรรณกรรมในหมวดมันส์ และมีจำนวนฐานของสมาชิกที่ติดตามเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งจำนวนงานวรรณกรรมที่บริษัทซื้อลิขสิทธิ์และวรรณกรรมของนักเขียนภายในประเทศมีจำนวนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ในปี 63 บริษัทยังเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายไปยังเว็บไซต์ประทศเพื่อนบ้าน จึงทำให้สามารถขยายช่องทางการจัดจำหน่ายได้มากขึ้นเป็นปัจจัยสนับสนุน

ด้านกำไรสุทธิในปี 61-63 เท่ากับ 12.44 ล้านบาท, 14.05 ล้านบาท และ 15.11 ล้านบาท ตามลำดับ สาเหตุหลักมาจากรายได้จากการจำหน่ายวรรณกรรมที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นหลัก อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 54.78%, 54.73% และ 55.44% ตามลำดับ ส่วนอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 28.31%, 17.67% และ 18.37% ตามลำดับ

ขณะที่งวด 3 เดือนแรกปี 64 บริษัทมีรายได้จากการบริการเท่ากับ 21.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 17.35 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน กำไรสุทธิอยู่ที่ 3.65 ล้านบาท ลดลงจาก 3.96 ล้านบาท โดยอัตรากำไรสุทธิลดลงเหลือ 15.94% จาก 21.93%

ณ 31 มี.ค.64 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 143.86 ล้านบาท หนี้สินรวม 37.55 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 106.31 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับงบการเงินรวมและหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (31 พ.ค. 64)

Tags: , , , ,