วัคซีนโมเดอร์นาล็อตแรก 5.6 แสนโดสถึงไทยแล้ว

ภญ.สุนัยนา กิจเกษตรไพศาล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แซดพี เทอราพิวติกส์ ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ส่งมอบวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา งวดแรกจำนวน 560,000 โดสให้แก่องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ตามกำหนดในวันที่ 1 พ.ย. 64 เพื่อจัดส่งวัคซีนให้แก่สมาคมโรงพยาบาลเอกชนในการเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนทางเลือกให้แก่คนไทย

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทยอยส่งมอบเพื่อให้ครบจำนวน 1.9 ล้านโดส ภายในสิ้นปี 64 ตามที่ได้รับการยืนยันจากโมเดอร์นา สำหรับวัคซีนส่วนที่เหลืออีกจำนวน 6.8 ล้านโดส คาดว่าจะส่งมอบได้ในไตรมาสแรกของปี 65

ด้าน น.ส.พักตร์นลิน บูลกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย กล่าวว่า บริษัทฯ จะนำศักยภาพและความเชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บและกระจายเวชภัณฑ์ยา และวัคซีนต่างๆ รวมถึงการนำเอาเทคโนโลยีขั้นสูงด้านซัพพลายเชน และการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิจำเพาะ (Cold-chain Logistics) มาใช้ในการรักษาคุณภาพของวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิที่ -20 องศาเซลเซียส ในระหว่างการขนส่งวัคซีนตลอดระยะทางจนถึงโรงพยาบาล และสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนปลายทาง เพื่อเร่งการกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศโดยเร็วที่สุด

ด้าน ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการ อภ. กล่าวว่า ขั้นตอนจากนี้ไปเมื่อวัคซีนผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอนแล้ว บริษัท ซิลลิคฯ จะกระจายไปยังโรงพยาบาลเอกชน ตามสัดส่วนของยอดจองซื้อของโรงพยาบาลเอกชนแต่ละแห่ง

นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน กล่าวว่า ในส่วนของสมาคมฯ ได้มีการแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้โรงพยาบาลแต่ละแห่งเตรียมให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนที่ได้จองวัคซีนไว้ อย่างไรก็ตาม ทางองค์การเภสัชกรรม และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน จะยังคงติดตามความคืบหน้าในการจัดส่งวัคซีนกับแซดพี เทอราพิวติกส์ อย่างใกล้ชิดต่อไป ในการส่งมอบวัคซีนทางเลือกมาให้บริการแก่ประชาชนโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ วัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา เป็นวัคซีนทางเลือกที่ประชาชนยังคงมีความต้องการสูง จากผลการทดลองทางคลินิกในผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ได้สูงถึง 94% ในกลุ่มผู้ใหญ่ ในขณะที่การรวบรวมผลประสิทธิภาพจากการใช้จริง ในการฉีดให้แก่ประชาชนทั่วไปสามารถลดความเสี่ยงการเชื้อได้ 91% เมื่อได้รับวัคซีนครบ 2 โดส และสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีต่อการยับยั้งสายพันธุ์เดลตา

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 พ.ย. 64)

Tags: , , , , ,