ศบค.ชุดใหญ่ 27 ก.ย.ถกต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉิน-เลื่อนเปิดพท. Sandbox-ผ่อนคลายเพิ่มเติม

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในวันที่ 27 ก.ย.นี้ พิจารณาขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 2 เดือน รวมถึงเสนอเลื่อนการเปิดพื้นที่ Sandbox เป็นพื้นที่นำร่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ 5 จังหวัด จากเดิมวันที่ 1 ต.ค. เป็นวันที่ 1 พ.ย.64

นอกจากนี้จะเสนอให้ผ่อนคลายกิจกรรมการการที่ถูกสั่งปิดเพิ่มขึ้น 10 ประเภท คือ

  1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และวัยก่อนเรียน
  2. ห้องสมุดสาธารณะ/เอกชน/ชุมชน
  3. พิพิธภัณฑ์/แหล่งประวัติศาสตร์/โบราณสถาน
  4. ศูนย์การเรียนรู้/ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม/หอศิลป์
  5. กีฬาในร่ม ในห้องที่มีระบบปรับอากาศ ฟิตเนส
  6. ร้านทำเล็บ
  7. ร้านสัก
  8. ร้านนวด สปา เพื่อสุขภาพ
  9. ธุรกิจโรงภาพยนตร์/ฉายภาพยนตร์
  10. การเล่นดนตรีในร้านอาหาร

ทั้งนี้ผู้ประกอบการต้องมีการตรวจสอบและปรับปรุง ระบบหมุนเวียนอากาศ จัดสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการ COVID-Free Setting ก่อนเปิดทำการ

ส่วนศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า สถานที่กลุ่มกีฬากลางแจ้ง ที่ร่มโล่งอากาศถ่ายเทสะดวก การซ้อมของนักกีฬาทีมชาติไทยทุกประเภท และร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด ตลาดนัด (เฉพาะที่จำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภค) ขยายเวลาเปิดให้บริการไม่เกินเวลา 21.00

นอกจากนี้พิจารณาให้ปรับเวลาออกนอกเคหะสถานหรือเคอร์ฟิว เป็นเวลา 22.00 น.ถึง เวลา 04.00 น. และปรับลดระยะเวลาในการกักกันการทำกิจกรรมในสถานที่กักกัน เริ่ม 1 ต.ค.64 โดยผู้ที่เข้าราชอาณาจักรทุกช่องทาง เป็นผู้ที่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์อย่างน้อย 14 วัน กักตัวอย่างน้อย 7 วัน และต้องตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR 2 ครั้ง ครั้งแรก วันที่ 0-1 ครั้งสอง วันที่ 6-7

สำหรับผู้เข้าราชอาณาจักรช่องทางอากาศ ไม่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน กักตัวอย่างน้อย 10 วัน และต้องตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR 2 ครั้ง ครั้งแรก วันที่ 0-1 ครั้งสอง วันที่ 8-9 รวมถึงผู้ที่เข้าราชอาณาจักรช่องทางบก ไม่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน ต้องกักตัวอย่างน้อย 14 วัน และตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR 2 ครั้ง ครั้งแรกวันที่ 0-1 ครั้งสองวันที่ 12-13

ขณะที่การเข้าพักที่โรงแรมกักตัวทางเลือกหรือ Alternative Quarantine (AQ) อนุญาตออกกำลังกายกลางแจ้ง ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน สั่งซื้อสินค้า อาหารจากภายนอก ประชุมสำหรับนักธุรกิจระยะสั้น

ส่วนสถานกักกันของรัฐ (State Quarantine:SQ) และการกักกันผู้เดินทางในสถานที่เอกเทศ ซึ่งดำเนินการโดยองค์กร หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหรือ Organizational Quarantine (OQ) อนุญาตออกกำลังกายกลางแจ้ง สั่งซื้อสินค้า อาหารจากภายนอก

ที่ประชุมยังจะพิจารณาแนวทางการเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวพื้นที่สีฟ้า โดยมีรูปแบบการท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับลักษณะและความพร้อมของพื้นที่สีฟ้า คือการจัดพื้นที่ที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทั้งจังหวัด,การจัดพื้นที่ที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทั้ง อำเภอ ตำบล หรือหมู่บ้าน ขึ้นอยู่กับความพร้อม, การจัดพื้นที่ที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ เฉพาะสถานที่/พื้นที่ หรือระหว่างสถานที่/ระหว่างสถานที่/พื้นที่โดยมีการเดินทางแบบควบคุม Sealed Route ในรูปแบบ Bubble and Seal

ทั้งนี้การดำเนินการต้องตอบโจทย์เรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจควบคู่กับการควบคุมโรคอย่างเหมาะสม โดยต้องมีแผนเตรียมการและทรัพยากรรองรับสถานการณ์ ทางด้านการจัดการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ป้องกันการแพร่ระบาดรวมทั้งสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 ก.ย. 64)

Tags: , ,