ศบค.เตรียมผ่อนคลายโครงการก่อสร้าง-เคลื่อนย้านแรงงานในกรุงเทพฯและปริมณฑล

เว็บเพจไทยคู่ฟ้า รายงานว่า ศบค.เตรียมผ่อนคลายโครงการก่อสร้างและการเคลื่อนย้ายแรงงานในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล หลังออกข้อกำหนด ฉบับที่ 25 ที่มีคำสั่งปิดสถานที่ก่อสร้างขนาดใหญ่ และสถานที่พักอาศัยชั่วคราวของแรงงานก่อสร้าง รวมถึงห้ามการเดินทาง/เคลื่อนย้ายแรงงานอย่างน้อย 30 วัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดยล่าสุด ศบค.ได้เห็นชอบแนวทางการผ่อนคลายมาตรการสำหรับโครงการก่อสร้างที่มีความจำเป็นและการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีเหตุผลทางด้านสาธารณสุขสำหรับการก่อสร้างบางประเภท ได้แก่ การก่อสร้างที่อาจเสียหายเชิงวิศวกรรมถ้าปล่อยไว้นาน เช่น ก่อสร้างใต้ดินที่มีความลึก, การก่อสร้างโครงสร้างชั่วคราว เช่น นั่งร้าน แบบรอเทปูน, การก่อสร้างด้านจราจร เช่น ไฟสัญญาณ แผ่นเหล็กปิดงานบนผิวจราจร และ การก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 เช่น รพ.สนาม

ส่วนการเคลื่อนย้ายแรงงานนั้นให้การเคลื่อนย้ายแรงงานมีมาตรการเพื่อควบคุมโรคโควิด ทั้งในเขตและข้ามเขตจังหวัด เช่น การรักษา การตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีน

โดยขั้นตอนต่อไปกระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานครจะกำหนดแนวทางอนุญาตตามความจำเป็นและเหมาะสม พร้อมกับประกาศให้ประชาชนทราบ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (04 ก.ค. 64)

Tags: , , , , , ,