ศบค.เผยยอดฉีดวัคซีน 30 ก.ย.64 เพิ่มขึ้น 2,288,728 โดส

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในวันที่ 30 ก.ย.64 เวลา 18.00 น. มีจำนวนผู้ได้รับวัคซีน 2,288,728 โดส รายละเอียดดังนี้

สำหรับเป้าหมายการฉีดวัคซีนในเดือนต.ค. 64

– ครอบคลุมประชากรทั้งหมด (ไทยและต่างด้าว) อย่างน้อย 50% ทุกจังหวัดอย่างน้อย 1 อำเภอ มีความครอบคลุม 70% มีต้นแบบ COVID free Area อย่างน้อย 1 พื้นที่ซึ่งมีความครอบคลุม 80%

– เพิ่มความครอบคลุมอย่างน้อย 80% ในกลุ่มสูงอายุ,ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค และหญิงมีครรภ์

– ความครอบคลุมของกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาชั้นมัธยมหรือเทียบเท่า ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 อย่างน้อย 70%

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 ต.ค. 64)

Tags: , , , ,