ศปก.ศบค.ชงศบค.ใหญ่ ขยายเวลาพ.ร.ก.ฉุกเฉิน-เลื่อนเปิด Sandbox 5 จ.เป็นพ.ย.

รายงานข่าวจากที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ที่มี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการ ศปก.ศบค.เป็นประธานวันนี้ มีมติเห็นชอบขยายเวลาใช้พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินอีก 2 เดือนจากเดิมที่จะสิ้นสุด 30 ก.ย.นี้ หรือจนกว่า พ.ร.ก โรคติดต่อจะมีผลบังคับใช้ รวมถึงเสนอเลื่อนการเปิดพื้นที่ Sandbox เป็นพื้นที่นำร่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ 5 จังหวัด จากเดิมวันที่ 1 ตุลาคม เป็นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

นอกจากนี้ จะเสนอให้มีการผ่อนคลายกิจกรรมการการเพิ่มขึ้น คือ เปิดพิพิธภัณฑ์ การแข่งขันกีฬาในร่มแบบไม่มีคนดู ติวเตอร์ สปา โรงภาพยนต์ และร้านอาหารที่เล่นดนตรี ส่วนมาตรการงดออกนอกเคหะสถานหรือเคอร์ฟิว ยังเป็นไปตามเวลาเดิมคือตั้งแต่ 21.00 น.ถึง 04.00 น. รวมถึงยังขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางข้ามจังหวัด โดยจะเสนอที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่พิจารณาในวันที่ 27 ก.ย.นี้

สำหรับกรณีร่างพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ทางรัฐบาลและศบค.ได้ประมาณการร่วมกันว่า น่าจะนำร่าง พ.ร.ก.ดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าฯ ในช่วงปลายเดือน ต.ค.นี้ โดยมีเหตุผลหลักๆ คือ เพื่อให้ส่วนราชการต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้องมีเวลาเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวและปรับโครงสร้างการทำงานให้สอดรับกับกฎหมายใหม่ฉบับนี้ รวมถึงเพื่อให้ประกาศร่างพ.ร.ก.ดังกล่าวลงในราชกิจจานุเบกษาอยู่ในช่วงที่เปิดประชุมรัฐสภาสมัยหน้า ซึ่งจะเปิดในวันที่ 1 พ.ย.นี้ และเมื่อกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้แล้ว รัฐบาลก็จะเสนอพ.ร.ก.นี้ขอความเห็นจากที่ประชุมสภาได้เลย ดังนั้น ระหว่างนี้ที่ยังไม่มีการประกาศใช้ร่างพ.ร.ก.โรคติดต่อฯ จึงจะต้องต่อเวลาการบังคับใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ) ไปพลางก่อน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 ก.ย. 64)

Tags: , , ,