ศปก.ศบค.ยันเร่งซื้อโมเดอร์นา-ไฟเซอร์ แจงขั้นตอนล่าช้าเพื่อความรอบคอบ

พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศปก.ศบค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมควบคุมโรคจะเร่งรัดการจัดหาวัคซีนจากบริษัทไฟเซอร์เพื่อมาใช้เป็นวัคซีนหลักเพิ่มขึ้นอีก 1 ยี่ห้อ ส่วนวัคซีนจากบริษัทโมเดอร์นา องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้เร่งรัดในการจัดหา โดยคาดว่าหากสำนักงานอัยการสูงสุดอนุมัติร่างสัญญาก็จะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันพรุ่งนี้ และเดินหน้านำเข้าต่อไป

สำหรับการจัดหาวัคซีนทางเลือกที่ทางโรงพยาบาลเอกชนระบุว่าเกิดข้อติดขัดจากภาครัฐบาลจึงทำให้ไม่สามารถนำเข้าโดยเร็วได้นั้น พลเอกณัฐพล ระบุว่า เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีหน่วยงานที่รับผิดชอบได้นำเข้ามาหารือทั้งในส่วนของโมเดอร์นาและไฟเซอร์ ในเรื่องขั้นตอนการนำเข้าโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการแล้ว แต่ต้องขออภัยเนื่องจากการดำเนินการต้องระมัดระวังในแง่ของกฎหมายด้วย เนื่องจากหากมีข้อผิดพลาดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องรับผิดชอบด้วย

ส่วนแนวโน้มที่จะให้วัคซีนไฟเซอร์เป็นวัคซีนเข็มที่ 3 ของบุคลากรด่านหน้านั้น ต้องรอความเห็นจากกระทรวงสาธารณสุขเนื่องจากประเด็นเพิ่งเกิดช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา และศูนย์บริรสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ต้องฟังความเห็นของฝ่ายสาธารณสุข เพราะข้อคิดเห็นจากแพทย์ยังแตกต่างกัน จึงต้องฟังข้อสรุปจากที่ประชุมกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก

กรณีกระแสข่าวที่ระบุว่ามีบางฝ่ายคัดค้านการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 3 ให้กับบุคลากรด่านหน้าเพราะอาจสะท้อนว่าวัคซีนซิโนแวกไม่มีประสิทธิภาพนั้น พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ขอให้ไปถามกระทรวงสาธารณสุขเนื่องจากไม่สามารถตอบแทนได้ และอาจมีการแถลงในประเด็นที่สำคัญดังกล่าวในช่วงบ่ายโมงวันนี้

ขณะที่การบริจาควัคซีนไฟเซอร์ของสหรัฐอเมริกาให้ไทย ซึ่งได้รับจัดสรรมา 1.5 ล้านโดส พล.อ.ณัฐพล ยอมรับว่า มีแนวคิดจะจัดสรรให้ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศ 20% โดยขอให้สังคมนั้นเข้าใจเนื่องจากเป็นการป้องกันโรคโดยรวมของประเทศ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (05 ก.ค. 64)

Tags: , , , , , ,