ศักดิ์สยาม ประชุมเตรียมความพร้อมด้านคมนาคมรองรับเปิดประเทศ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้ประชุมเตรียมความพร้อมด้านคมนาคม เพื่อรองรับการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ใน 10 จังหวัดนำร่อง ช่วงไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 โดยมีจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องจังหวัดแรก ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 1 ก.ค.64 ตามแนวทาง Phuket Sandbox และจะขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ 9 แห่ง คือ พังงา, กระบี่, เกาะสมุย, พัทยา, เชียงใหม่, กรุงเทพฯ, ชะอำ, หัวหิน และบุรีรัมย์ เป็นลำดับ

รมว.คมนาคม กล่าวว่า ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งเตรียมความพร้อม ได้แก่ 1.จัดทำ Checklist และ Timeline เพื่อตรวจสอบความพร้อมตามมาตรฐานสาธารณสุข และมาตรฐานด้านความปลอดภัย ในการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย เพื่อสร้างความมั่นใจด้านคมนาคมในการเดินทาง

2. ให้ความสำคัญกับการมี Service Mind ในการให้บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อให้เกิด First Impression ในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย และเตรียมความพร้อมในกรณี Emergency Case

3.ให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีนให้แก่เจ้าหน้าที่ด่านหน้าให้ครบ 100% เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ รวมทั้งพิจารณาการตรวจระดับภูมิคุ้มกัน ภายหลังการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว

ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ได้จัดเตรียมความพร้อมด้านคมนาคม เพื่อรองรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในพื้นที่ดังกล่าวครบถ้วนทุกด้าน โดยทางอากาศ ได้แก่ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.), บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT) หรือ ทอท. และกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ส่วนทางน้ำ คือ กรมเจ้าท่า (จท.) ทางบก คือ กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และทางราง ได้แก่ กรมการขนส่งทางราง และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 มิ.ย. 64)

Tags: , , , ,