ศาลปกครองสูงสุดยืนตามศาลชั้นต้นให้เบรกกระบวนการประมูลรถไฟไทยจีนสัญญา 3-1

ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งของคณะกรรมการการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง ไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น กรณีคณะกรรมการ ฯ มีคำสั่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กลับไปดำเนินการในขั้นตอนการพิจารณาผลการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอให้ถูกต้องต่อไป ตามมาตรา 119 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

โดยคดีนี้บริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์เทน เอนจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาจ้างฯ ยื่นคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งคณะกรรมการการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงฯ

อนึ่ง คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือด่วนลงวันที่ 21 ต.ค.63 แจ้งต่อ รฟท.ให้บริษัท บีพีเอ็นพี จำกัด (ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดแต่ขาดคุณสมบัติ) ได้รับการยกเว้นเรื่องคุณสมบัติเป็นการเฉพาะราย ซึ่งศาลได้วินิจฉัยแล้วว่าคำสั่งของกรมบัญชีกลางยังมีปัญหาเรื่องความชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้ รฟท.ได้เปิดประมูลโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-นราราชสีมา) งานสัญญาที่ 3-1 งานโยธาสำหรับช่วงแก่งคอย-กลางดง และช่วงปางอโศก-บันไดม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (31 พ.ค. 64)

Tags: , , , , ,