ศาลรธน. นัดอ่านคำวินิจฉัย “อานนท์-ไมค์-รุ้ง” ปราศรัยล้มล้างการปกครองฯ 10 พ.ย.64

ศาลรัฐธรรมนูญ นัดอ่านคำวินิจฉัยกรณีเคลื่อนไหวทางการเมืองของ 3 แกนนำกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม เป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ ในวันที่ 10 พ.ย.64

“ศาลรัฐธรรมนูญอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่า คดีมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง กำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติ และอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟัง ในวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 นาฬิกาเป็นต้นไป”

เอกสารเผยแพร่ศาลรัฐธรรมนูญ ระบุ

คดีนี้นายณฐพร โตประยูร ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 ว่า การกระทำของนายอานนท์ นำภา, นายภาณุพงศ์ จาดนอก หรือ ไมค์, น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือ รุ้ง, นายพริชฐ์ ชิวารักษ์ หรือ เพนกวิน, น.ส.จุฑาทิพย์ ศิริขันธ์, น.ส.สิริพัชระ จึงธีรพานิช, นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข และ น.ส.อาทิตยา พรพรม รวม 8 คน ในการชุมนุมปราศรัยเพื่อเสนอข้อเรียกร้องเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่งหรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องเฉพาะการกระทำในการชุมนุมปราศรัยของนายอานนท์ (ผู้ถูกร้องที่ 1) นายภาณุพงศ์ (ผู้ถูกร้องที่ 2) และ น.ส.ปนัสยา (ผู้ถูกร้องที่ 3) เมื่อวันที่ 10 ส.ค.63 ไว้พิจารณาวินิจฉัย โดยให้ผู้ถูกร้องทั้งสามยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (อัยการสูงสุด, สถานีตำรวจภูธรคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, สำนักข่าวกรองแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) จัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาให้พิจารณา

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 ก.ย. 64)

Tags: , , , ,