ศาลอาญาสั่งจำคุก “สาธิต รังคศิริ” อดีตอธิบดีสรรพากรตลอดชีวิตคดีทุจริตคืน VAT

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง พิพากษาคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริตเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายสาธิต รังคสิริ อดีตอธิบดีกรมสรรพากร พร้อมพวก ในคดีทุจริตการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้แก่กิจการ 25 บริษัท โดยลงโทษจำคุกตลอดชีวิต นายสาธิต ซึ่งเป็นจำเลยที่ 1 และนายสิริพงศ์ ริยะการธีรโชติ อดีตสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 จำเลยที่ 2 พร้อมทั้งให้นายสาธิตร่วมกันกับจำเลยที่ 3 ในคดีชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 3,097,016,533 บาทแก่กรมสรรพากร

คำฟ้องระบุว่า ระหว่างวันที่ 20 พ.ค.55-26 ต.ค.56 บริษัทเอกชนผู้ส่งออก 25 รายร่วมกันกระทำผิดและสนับสนุนการกระทำความผิดด้วยการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยแสดงข้อความเท็จโดยทุจริต ขณะที่นายสาธิต และเจ้าหน้าที่สรรพากรที่เกี่ยวข้องในคดีรู้เห็นเป็นใจด้วยการร่วมกันใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบและทุจริต ไม่ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง และคืนภาษีให้แก่บริษัทนิติบุคคลทั้ง 25 แห่ง

ทั้งนี้ นายสาธิต ในฐานะอธิบดีกรมสรรพากรในขณะนั้น ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ทราบดีว่าการดำเนินการคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มยังไม่ได้ข้อเท็จจริงครบถ้วน และเมื่อมีการตรวจพบความผิดปกติในการขอคืนภาษีกลับสั่งการให้ตรวจสอบใบขนสินค้าขาออกกับกรมศุลกากรว่ามีการส่งออกจริงหรือไม่เท่านั้น จงใจให้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และไม่ระงับยับยั้งการอนุมัติคืนภาษี ถือเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต

นอกจากนั้น ยังพบว่าจำเลยบางคนได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทนิติบุคคลทั้ง 25 แห่งไปแบ่งปันกันโดยทุจริตกับนายสาธิตและพวก ซึ่งนายสาธิตไปนำเงินดังกล่าวไปซื้อทรัพย์สินเป็นทองคำแท่งไว้เป็นประโยชน์ส่วนตัว

ศาลฯจึงพิพากษาว่านายสาธิต และ นายสิริพงศ์ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา147(เดิม), 151(เดิม) และ 157(เดิม) ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83 พรป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542มาตรา 123/1 ฐานเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต ลงโทษจำคุกตลอดชีวิต

ส่วนจำเลยที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157(เดิม) 265(เดิม), 268(เดิม), 341(เดิม) ประมวลรัษฎากรมาตรา 90/4(3) (6(เดิม)) (7) ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 86 ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 3เป็นเวลา 6 ปี 8เดือน

สำหรับโทษชดใช้ความเสียหายให้ริบของกลางเป็นทองคำแท่งน้ำหนัก 77 กิโลกรัมและทองคำแท่งน้ำหนักรวม 7,000 บาททองคำทุกรายการที่ส่งมอบแก่คณะกรรมการจัดการทรัพย์สินเมื่อ 15 พ.ย.62

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (19 ส.ค. 64)

Tags: , , , , ,