สทนช.เตรียมประสานกรมชลฯปิดประตูระบายน้ำสกัดสารพิษจากเหตุไฟไหม้หมิงตี้

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า ได้ร่วมประชุมหารือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบออนไลน์เพื่อเสนอมาตรการรองรับผลกระทบต่อเนื่องจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานของบริษัท หมิงตี้ เคมิคอล จำกัด ซึ่ง สทนช.ได้เสนอแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยจะประสานกรมชลประทานให้ปิดประตูระบายน้ำในคลองที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงทั้งหมด เพื่อควบคุมและจำกัดการแพร่กระจายสารเคมีที่ปนเปื้อนในน้ำที่เกิดจากฝนและน้ำจากรถดับเพลิง ไม่ให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง

พร้อมกันนี้ได้เสนอให้กรมควบคุมมลพิษติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในลำน้ำสาขาข้างเคียง และติดตามต่อเนื่องเป็นระยะๆ จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้สรุปมาตรการ 3 ระยะ ประกอบด้วย 1.ระยะเร่งด่วน มุ่งช่วยเหลือประชาชนในด้านสุขภาพ และคุณภาพชีวิต เช่น การตรวจสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งอาสาสมัครที่ลงพื้นที่ รวมถึงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ และสำรวจความเสียหาย ความปลอดภัยของสิ่งก่อสร้างที่อยู่อาศัย

2.ระยะกลาง เตรียมความพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อรองรับความเสี่ยงจากภัยในรูปแบบต่างๆ รวมถึงทบทวนและปรับปรุงระบบปฏิบัติงานตามแผนเผชิญเหตุภัยต่างๆ และ 3.ระยะยาว การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการกำหนดเขตพื้นที่ (Zoning) ผังเมืองต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (07 ก.ค. 64)

Tags: , , , , , , , , ,