สทนช. เตรียมเสนอครม.ของบกลางปี 64 กว่า 3.3 พันลบ. แก้ภัยแล้งปี 63/64

รายงานข่าวจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า สำนักงบประมาณ มีหนังสือถึงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในการเร่งดำเนินการตามแผนขอรับการสนับสนุนงบกลางปี 2564 เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในวันที่ 8 มิ.ย.นี้

ทั้งนี้ งบกลางดังกล่าว จำนวน 5,004 ล้านบาท ผ่านความเห็นชอบจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน สทนช.แล้ว เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุน ใน 8 หน่วยงาน ได้แก่ กรมชลประทาน กรมประมง กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) จังหวัด สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และกองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ล่าสุด นายกรัฐมนตรี เห็นชอบในหลักการให้หน่วยรับงบประมาณ 5 กระทรวง 8 หน่วยงาน ดำเนินการตามโครงการสนับสนุนฯ จำนวน 2,914 รายการ ภายในกรอบวงเงิน 3,359 ล้านบาท โดยให้หน่วยรับงบประมาณ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กองบัญชาการกองทัพไทย จังหวัด 12 จังหวัด ประกอบด้วย กำแพงเพชร เชียงราย ตาก บึงกาฬ พิจิตร เพชรบูรณ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ลพบุรี ลำปาง สกลนคร และสุโขทัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้เสนอขอรับการจัดสรรโดยตรง ตามขั้นตอนของระเบียบและแนวทางที่เคยปฏิบัติ

“โดยโครงการของจังหวัด ซึ่งต้องบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด สทนช. ต้องตรวจสอบก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา หากยังมิได้กำหนดอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัด เห็นควรให้ไปดำเนินการบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดให้ครบถ้วนก่อน และในส่วนของ อปท. ให้ สถ.ดำเนินการตรวจสอบ”

ทั้งนี้ ให้หน่วยรับงบประมาณ เร่งรัดดำเนินการก่อหนี้ผูกพันภายในเดือน กันยายน 2564 โดยให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อขอทำความตกลงในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (04 มิ.ย. 64)

Tags: , , , ,