สธ. เผยวัคซีนไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดส ถึงไทยตามกำหนด ยันมีพอรับเปิดเรียน

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า วัคซีนไฟเซอร์ จำนวน 1,538,550 โดส เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วตามกำหนด เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยภาพรวมวัคซีนฟเซอร์ตามแผนกระจายวัคซีนของประเทศ ขณะนี้ได้ส่งมอบแล้ว 8 ล้านโดส คือ เดือนกันยายน 2 ล้านโดส และเตือนตุลาคมอีก 6 ล้านโดส ยังไม่รวมกับการบริจาควัคซีนไฟเซอร์จากประเทศสหรัฐอเมริกาอีก จำนวน 1.5 ล้านโดส ซึ่งวัคซีนที่มาถึงล่าสุดนี้ มุ่งเน้นไปที่กลุ่มนักเรียน ผู้ปกครองสามารถแจ้งความประสงค์ให้บุตรหลานเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ได้ตามความสมัครใจ

นายแพทย์โอภาส กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้มีนักเรียนและนักศึกษาอายุ 12 ปี ขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า แสดงความประสงค์ในการฉีดวัคซีน ผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 4.3 ล้านราย (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564) ซึ่งขอยืนยันว่าวัคซีนมีจำนวนเพียงพออย่างแน่นอน เนื่องจากมีการจัดสรรวัคซีนให้กับกลุ่มนี้จำนวน 5.7 ล้านโดส แยกเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 4.3 ล้านโดส และเข็มที่ 2 จำนวน 1.4 ล้านโดส โดยเริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 และได้ฉีดวัคซึนเข็มที่ 1 ในกลุ่มนักเรียน 12-17 ปี แล้วกว่า 2 ล้านโดส

สำหรับผลข้างเคียง พบรายงานการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ/เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ (Myocarditis/Pericarditis) น้อยกว่า 10 ราย ทุกรายมีอาการไม่รุนแรงและรักษาหายเป็นปกติเกือบทั้งหมด ซึ่งเกิดขึ้นได้น้อยกว่าในต่างประเทศ

“การฉีดวัคซีน เป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยป้องกันการเสียชีวิต และเจ็บป่วยรุนแรงได้ หากร่วมกับแนวทางป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) เช่น สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างจากผู้อื่น และล้างมือบ่อยๆ ก็ยิ่งช่วยเพิ่มการป้องกันโรคได้ดียิ่งขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อภายในครอบครัว หรือชุมชน ตลอดจนทำให้การเปิดเรียนมีความปลอดภัย ไม่เกิดการแพร่ระบาดในโรงเรียน”

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 ต.ค. 64)

Tags: , , , , , , , ,