สบส. เข้าตรวจสอบมาตรฐาน Hospitel ย่านวัฒนา หลังได้รับข้อร้องเรียน

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ต้องดำเนินการสำรองเตียงผู้ป่วยจำนวนมาก เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาความแออัด การขาดแคลนเตียงในอนาคต ภาครัฐจึงร่วมมือกับภาคเอกชนนำโรงแรม 65 แห่ง ในเขตกรุงเทพฯ มาปรับเป็นสถานพยาบาลชั่วคราว หรือ Hospitel ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีอาการไม่มาก หรือไม่แสดงอาการ ได้ถึง 14,121 เตียง (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564)

แต่ด้วยการจัดตั้ง Hospitel นั้น อาจจะสร้างความไม่สบายใจให้กับประชาชนพื้นที่ ว่าจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่กระจายของโรคหรือไม่ ดังนั้น เพื่อยืนยันถึงมาตรฐานการดำเนินงาน และสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน จึงนำทีมเข้าตรวจประเมินโรงแรมทู ทรี โฮเทล (Two Three Hotel) ซึ่งตั้งอยู่ในย่านวัฒนา โดยจากการตรวจประเมินในเบื้องต้นพบว่า Hospitel ดังกล่าวมีการขออนุญาตดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในส่วนของการดำเนินงานก็เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ระบบบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ

สำหรับการตั้งจุดเอ็กซ์เรย์ และการจอดยานพาหนะกีดขวางการจราจรที่ประชาชนร้องเรียนมานั้น สบส. ก็ได้ให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ดำเนินการจะจัดพื้นที่เอ็กซ์เรย์ และจอดยานพานะให้เป็นสัดส่วนภายในพื้นที่ไม่ให้กีดขวางการจราจรของประชาชนโดยรอบ และในลำดับต่อไป สบส.จะดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน Hospitel ทั้ง 65 แห่ง อย่างต่อเนื่อง หากพบแห่งใดหย่อนมาตรฐาน ก็จะให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยทันที

ด้านทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดตั้งสถานพยาบาลชั่วคราว หรือ Hospitel นั้น จะมีการควบคุมมาตรฐานการดำเนินการในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสถานที่ บุคลากรทางการแพทย์ การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์เวชภัณฑ์ ระบบการดูแลรักษา/ส่งต่อผู้ป่วย ระบบสื่อสาร การป้องกันควบคุมการติดเชื้อ ระบบระบายอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบรักษาความปลอดภัย โดยบูรณาการความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาชีพ

จึงขอให้วางใจได้ว่าการจัดตั้งสถานพยาบาลชั่วคราวนั้น ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างดำเนินการด้วยความรัดกุม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ต่อผู้ป่วยโควิด 19 และประชาชนโดยรอบ แต่หากประชาชนท่านใดไม่ได้รับความสะดวก หรือพบเห็นการดำเนินการที่ไม่ได้มาตรฐานสุ่มเสี่ยงให้เกิดการระบาดของโรค จาก Hospitel ในเขตกรุงเทพฯ ก็สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1426 สบส. ตลอด 24 ชั่วโมง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 ก.ค. 64)

Tags: , , , , , , ,