สภาฯ ล่มองค์ประชุมไม่ครบ ส.ส.หลายคนกังวลปัญหาโควิด-19 ระบาด

รายงานข่าวจากรัฐสภา แจ้งว่า การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ต้องยุติลงหลังจากเปิดประชุมไปได้เพียงชั่วโมงเศษ เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม โดยมีสมาชิกแสดงตนเพียง 206 คน จากที่ครบองค์ประชุมต้องมีสมาชิก 242 คน ดังนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงสั่งปิดการประชุมในเวลา 11.45 น.

การประชุมสภาผู้แทนฯ วันนี้เริ่มต้นเมื่อเวลาประมาณ 10.00 น.เศษ โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม มี ส.ส.มาลงชื่อประชุมรอบแรกไม่ถึง 100 คน จากทั้งหมด 483 คน ประธานสภาผู้แทนฯ จึงได้เปิดโอกาสให้สมาชิกหารือประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อรอสมาชิกมาเพิ่มเติม จนกระทั่งเวลา 10.45 น.องค์ประชุมจึงครบ

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย ขอหารือว่า เนื่องจากขณะนี้มีหลายจังหวัดได้ออกประกาศให้ผู้เดินทางเข้าจังหวัดต้องกักตัว จึงอยากให้ประธานมีข้อชี้แจงให้ชัดเจน รวมถึงทำความตกลงกับ ศบค.ให้ชัดเจนในการยกเว้นข้อกำหนด เช่น เรื่องการห้ามประชุมเกิน 20 คน โดยขอให้ประธานแจ้งไปยัง ศบค.ให้แจ้งผู้ว่าฯแต่ละจังหวัดให้ทราบว่าจะกักตัว ส.ส.ไม่ได้ ตามข้อกำหนดข้อ 7 ที่ยกเว้นให้เจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อประชาชน

นายชวน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เงื่อนไขที่ได้ขออนุญาตไปเพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยชอบ จึงให้สภาฯ ทำเรื่องไปหารือกับทาง ศบค.อีกครั้ง คำตอบที่ออกมาคือ ได้อนุมัติไปแล้วตลอดสมัยประชุมนี้จึงไม่จำเป็นต้องทำเรื่องขออนุมัติใหม่ ให้สภาดำเนินการประชุมได้เลย และเพื่อความมั่นใจก็ได้โทรศัพท์ส่วนตัวไปถึงเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ดูแลเรื่องนี้ ซึ่งได้รับคำยืนยันเช่นกัน

ส่วนเรื่องกรณีของแต่ละจังหวัดนั้นตนเองก็เป็นห่วง ซึ่งเมื่อสอบถามแล้วก็เห็นว่าไม่มีปัญหา แต่เพื่อความมั่นใจตนเองจะรวบรวมเรื่องทั้งหมดนี้ไปแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ เพื่อให้ความสะดวกแก่สมาชิกที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดให้ปลอดจากการกักตัว หรือสิ่งใดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำหน้าที่

นายชวน กล่าวว่า ส่วนความคิดที่จะเลื่อนประชุมนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อได้มีการหารือกับวิปทั้ง 3 ฝ่าย คือ รัฐบาล วิปฝ่ายค้าน และวิปรัฐบาล หากมีมติอย่างไรก็ยินดีที่จะปฏิบัติตาม แต่เมื่อยังไม่มีประเด็น และมีความเข้มงวดในการตรวจเข้ม แต่ทางเลขาธิการสภาฯ ไปจนถึงผู้รับผิดชอบทุกคนตรวจสอบทุกวันอย่างเข้มงวด ซึ่งยังเห็นปัญหาอยู่ว่าช่วงเช้าไม่มีเจ้าหน้าที่มาตรวจคัดกรอง ซึ่งข้อสังเกตให้ช่วยเป็นหูเป็นตานั้น ก็จะให้ฝ่ายเลขาธิการสภาฯ เคร่งครัดอีกครั้ง แต่ขอให้ทุกคนก็ร่วมมือกัน เช่น สวมหน้ากาก 100%

จากนั้น นายพิจารณ์ เชาวพัฒนกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล หารือถึงความเป็นห่วงกรณีที่ กมธ.หลายคณะ โดยเฉพาะ กมธ.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 65 หยุดประชุมไป 1 สัปดาห์ รวมถึง กมธ.อื่นๆ ที่เป็นการพิจารณากฎหมายก็งดประชุม ในเรื่องงบประมาณแผ่นดินมีเวลาพิจารณา 105 วัน เมื่อมีการงดประชุมไปแล้วจะทำให้การทำงานตอนท้ายต้องเร่งรีบ และพิจารณาอย่างไม่รอบคอบ จึงอยากหารือว่าจะทำอย่างไรต่อสถานการณ์นี้

ประเด็นต่อมาคือ พรรคได้ยื่นญัตติขอให้มีการตั้ง กมธ.พิจารณาการประชุมออนไลน์ แต่ญัตตินี้เข้าแถวไว้อีกนานกว่าจะมาถึง จึงขอให้พิจารณาช่องทาง หรือปรึกษากับ กมธ.กิจการสภา ทบทวนข้อบังคับการประชุมหรือไม่ เพื่อไม่ให้การพิจารณากฎหมายต่าง ๆ สะดุดลง

นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะ กมธ.ยกร่างข้อบังคับชุดแรกและแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวว่า สภาฯ คงจะต้องมีการหารือ เพราะเราคงต้องใช้ชีวิตอยู่กับการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น โดย กมธ.สามารถทำได้ แต่ข้อจำกัดที่ห้องที่สามารถประชุมโดยระบบซูมได้ยังมีไม่พอ อาจจะต้องมีการปรับปรุงโดยการตั้งงบประมาณเป็นการเร่งด่วนอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ แต่เรื่องกฎหมาย เช่น งบประมาณ ไม่สามารถประชุมด้วยระบบซูมได้

นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.นครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และประธานวิปรัฐบาล กล่าวว่า ขณะนี้เห็นข่าวมีพนักงานที่ทำหน้าที่เสิร์ฟน้ำรัฐมนตรีติดโควิด พนักงานร้านค้าของสภาฯ ติดโควิด ผู้จดบันทึกการประชุมก็ติดโควิด ซึ่งไม่รู้ว่าทางสำนักเลขาธิการสภาได้รายงานสถานการณ์ให้ประธานสภาได้รับทราบถึงสถานการณ์หรือไม่ การประชุมเรื่องงบประมาณมีช้าบ้าง เร็วบ้าง แต่เราก็ต้องคุมเวลาให้อยู่ใน 105 วัน

เมื่อมาพิจารณาดูแล้วก็ใกล้เคียงแล้ว แม้ห้องประชุมจะกว้างขึ้นและมีมาตรการต่างๆ แต่เราก็นั่งประชุมกันต่อเนื่อง ยาวนาน ดังนั้นตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคมเป็นต้นไป คงจะต้องประชุมกันต่อเนื่องแบบรวดเดียว อาจจะไม่หยุดเสาร์-อาทิตย์ด้วย แต่ขอทราบสถานภาพ และสถานการณ์ของเจ้าหน้าที่ของสภาก่อน ถ้ากลับไปแล้วต้องกักตัว จะอยู่ กทม.ยาวก็คงไม่ได้

จากนั้นเข้าสู่วาระการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.วัตถุอันตราย (ฉบับที่..)พ.ศ…. ที่คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาเสร็จแล้ว โดยก่อนที่จะลงมติรายมาตรา แต่จำนวนสมาชิกในห้องประชุมยังบางตา จนกระทั่งเวลา 11.30 น.ประธานสภาฯ จึงต้องสั่งพักประชุม 15 นาที เพื่อรอให้องค์ประชุมครบทั้งที่มีสมาชิกลงชื่อเข้าประชุม 307 คน

จากนั้นเวลา 11.44 น.การประชุมสภากลับมาประชุมอีกครั้ง ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกเข้ามาแสดงตน จนกระทั่งเวลา 11.57 น. นับองค์ประชุม ปรากฏว่ามีสมาชิกแสดงตนเพียง 206 คน ซึ่งจะครบองค์ประชุมต้องมีสมาชิก 242 คน ทำให้ไม่ครบองค์ประชุม นายชวนจึงสั่งปิดการประชุม

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,