สมาคม บลจ.เตือนระวังแอบอ้างชื่อชักชวนลงทุน

นายวศิน วณิชย์วรนันต์ นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เปิดเผยว่า กรณีมีผู้ใช้ชื่อ AIMC Global ที่สอดคล้องกับชื่อย่อของ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ทำการชักชวนประชาชนให้นำเงินมาลงทุน โดยลงทุนขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 100 เหรียญ-500 เหรียญสหรัฐฯ จะได้รับเงินปันผล 0.8% ต่อวัน ซึ่งหากลงทุนตั้งแต่ 600-3,000เหรียญสหรัฐฯ จะได้รับเงินปันผล 1% ต่อวัน และโฆษณาชวนเชื่อเพื่อให้ประชาชนหลงผิดว่าเป็นการลงทุนกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

AIMC ขอชี้แจงว่า AIMC ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับ AIMC Global และ AIMC Global ไม่ได้เป็นบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนภายใต้ใบอนุญาตที่ได้รับจากกระทรวงการคลัง และไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสานักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ AIMC ได้ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (03 พ.ย. 64)

Tags: , ,