สรรพากร ยกระดับบริการยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์ใหม่ เริ่ม 6 ต.ค.

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากร ได้ปรับปรุงระบบยื่นแบบและชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New e – Filing) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้ผู้เสียภาษียื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์ รวมทั้งเข้าใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th

โดยระบบใหม่นี้ ยังเชื่อมต่อการทำงานร่วมกับระบบงานอื่น ๆ ภายในกรมสรรพากรและหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้เสียภาษีสามารถจัดการบัญชีผู้ใช้งาน (Profile) รวมทั้งมีฟังก์ชันการทำงานที่อำนวยความสะดวกมากขึ้น เช่น การ save การกรอกรายการในแบบแสดงรายการภาษี เพื่อมาดำเนินการต่อในภายหลังได้ ยื่นแบบได้ทุกประเภทแบบภาษี (ยกเว้น ภ.ง.ด.93 และภาษีเงินได้ปิโตรเลียม) รองรับการใช้งานกับ Browser ที่หลากหลายมากขึ้นสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ทันที (Real Time) และมีบริการส่งอีเมลแจ้งให้ทราบหลังจากยื่นแบบและชำระภาษีสำเร็จ

นางสมหมาย กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้ผู้เสียภาษีสามารถเข้าใช้บริการระบบยื่นแบบ และชำระภาษีออนไลน์ใหม่ (New e – Filing) ได้อย่างต่อเนื่อง จึงขอแนะนำให้ผู้เสียภาษีเข้าไปที่ www.rd.go.th เพื่อดำเนินการดังนี้

1. ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม RD Prep (ใช้บันทึก/โอนย้ายใบแนบแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย หรือแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีธุรกิจเฉพาะกรณีได้รับอนุมัติยื่นรวม) สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป (โปรแกรมเดิมจะใช้งานในระบบ New e – Filing ไม่ได้)

2. เรียนรู้และทดลองใช้งานระบบ New e – Filing ได้ที่ “ระบบฝึกทักษะ”

3. สร้างหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่ เพื่อเข้าใช้งานระบบ New e – Filing ใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564

โฆษกกรมสรรพากร กล่าวว่า กรมฯ ให้ความสำคัญกับการปรับการให้บริการในครั้งนี้ และด้วยเหตุผลด้านการพัฒนาและปรับปรุงระบบให้มีความพร้อมให้บริการ จึงจำเป็นต้องปิดระบบการให้บริการยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์ (e – Filing) เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 1 – 5 ตุลาคม 2564 ในระหว่างนี้ผู้เสียภาษีสามารถใช้บริการยื่นแบบและชำระภาษี ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ซึ่งกรมฯ ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการและให้คำแนะนำอย่างเต็มที่ ตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มข้น

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 ต.ค. 64)

Tags: , , ,