สศค.เผยโควิด-19 ฉุดเศรษฐกิจภูมิภาคพ.ค.ชะลอลงจากเดือนก่อน แต่ดีกว่าปีก่อน

นายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค เปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนพฤษภาคม2564 ว่า เศรษฐกิจภูมิภาคในเดือนพฤษภาคม 2564 ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนในหลายภูมิภาค แต่ยังขยายตัวได้ดีเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นการขยายตัวจากทั้งการบริโภคอุปโภคและการลงทุนภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลง เนื่องจากความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

 ภาคตะวันออก

เศรษฐกิจขยายตัวได้ดีจากปีก่อน โดยเป็นการขยายตัวจากทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวลดลง ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวได้ดีเมื่อเทียบกับปีก่อนสะท้อนจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ จำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ และจำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ขยายตัว 64.4% 43.5% และ 48.4% ต่อปี ตามลำดับ

เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวได้ดีเมื่อเทียบกับปีก่อนสะท้อนจากจำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ และจำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ขยายตัว 38.4% และ 38.5% ต่อปี ตามลำดับ

นอกจากนี้ เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการขยายตัวสูงถึง 157.4% ต่อปีด้วยจำนวนเงินทุน 1.8 พันล้านบาท จากโรงงานผลิตเส้นทองแดงกลมและเส้นทองแดงกลมเคลือบฉนวนในจังหวัดฉะเชิงเทรา และโรงงานผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาวและสารเคมีในจังหวัดระยอง เป็นสำคัญนอกจากนี้หากพิจารณาในด้านความเชื่อมั่น พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงมาอยู่ที่ระดับ 47.6 แต่ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ104.1

ภาคใต้

เศรษฐกิจชะลอตัวลงจากเดือนก่อนแต่ยังขยายตัวได้ดีเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นการขยายตัวจากทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวลดลงขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวได้ดีเมื่อเทียบกับปีก่อนสะท้อนจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่จำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ และจำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ ขยายตัว 13.6% 55.0% และ 51.8% ต่อปี ตามลำดับ

สำหรับเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวได้ดีเมื่อเทียบกับปีก่อนสะท้อนจากจำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ และจำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ ขยายตัวต่อเนื่องมาอยู่ที่ 51.1% และ 60.8% ต่อปี ตามลำดับ

นอกจากนี้ เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการขยายตัวสูงถึงร้อยละ 1,318.6 ด้วยจำนวนเงินทุน2.5 พันล้านบาท จากโรงงานผลิตถุงมือยาง ในจังหวัดสงขลา เป็นสำคัญทั้งนี้หากพิจารณาในด้านความเชื่อมั่น พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงมาอยู่ที่ระดับ41.0 แต่ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 84.3

ภาคกลาง

เศรษฐกิจชะลอตัวลงจากเดือนก่อน แต่ยังขยายตัวได้ดีเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นการขยายตัวจากทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงโดยเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงสะท้อนจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ชะลอลงมาอยู่ที่ -1.8% ต่อปี ในขณะที่จำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ และจำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ ขยายตัวที่ 15.7% และ 15.6% ต่อปี ตามลำดับ แต่อัตราการขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อนหน้า

เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวลงจากเดือนก่อนสะท้อนจากจำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ และจำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ ขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อนมาอยู่ที่ 11.9% และ 8.7% ต่อปี ตามลำดับ

นอกจากนี้ เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการขยายตัวร้อยละ 822.5 ต่อปี ด้วยจำนวนเงินทุน2.4 พันล้านบาทจากศูนย์กระจายสินค้าที่มีห้องแช่เย็นและแช่แข็งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นสำคัญทั้งนี้ในด้านความเชื่อมั่น พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมปรับลดลงมาอยู่ที่ระดับ 43.5 และ 81.9 ตามลำดับ

ภาคตะวันตก

เศรษฐกิจชะลอตัวลงจากเดือนก่อน แต่ยังขยายตัวได้ดีเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นการขยายตัวจากทั้งบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงโดยเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงจากเดือนก่อนสะท้อนจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ชะลอลงมาอยู่ที่ -5.7% ต่อปี ในขณะที่จำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ และจำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ ขยายตัว 15.6% และ 28.6% ต่อปี ตามลำดับ แต่อัตราการขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อนหน้า

สอดคล้องกับเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวลงจากเดือนก่อนสะท้อนจากจำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ และจำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ ขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อนมาอยู่ที่ 13.9% และ 17.8% ต่อปี ตามลำดับ

อย่างไรก็ดี เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการกลับมาขยายตัวที่ 96.0% ด้วยจำนวนเงินทุน 0.4 พันล้านบาทจากโรงงานผลิตน้ำเชื่อม ในจังหวัดกาญจนบุรี และศูนย์บริการรถยนต์ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นสำคัญ ทั้งนี้ในด้านความเชื่อมั่น พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมปรับลดลง มาอยู่ที่ระดับ 43.5 และ 81.9 ตามลำดับ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เศรษฐกิจชะลอตัวลงจากเดือนก่อน แต่ยังขยายตัวได้ดีเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลง โดยเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงจากเดือนก่อนสะท้อนจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่และจำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ที่ขยายตัวชะลอลงมาอยู่ที่ 7.9% ต่อปี และ 34.4% ต่อปี ตามลำดับ

สำหรับเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนสะท้อนจากจำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ และจำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ ขยายตัวที่ 45.5% และ 38.3% ต่อปี ตามลำดับ

อย่างไรก็ดี เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการกลับมาขยายตัวร้อยละ 19.7 ด้วยจำนวนเงินทุน 0.4 พันล้านบาทจากโรงงานประกอบกิจการผลิตไม้วีเนียร์จากไม้ยางพาราและไม้ในจังหวัดอุดรธานี และโรงงานผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีตในจังหวัดสกลนคร เป็นสำคัญ อย่างไรก็ดี ในด้านความเชื่อมั่น พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมปรับลดลง มาอยู่ที่ระดับ 48.4 และ 72.5 ตามลำดับ

กทม.และปริมณฑล

เศรษฐกิจชะลอตัวลงจากเดือนก่อน แต่ยังขยายตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนโดยเป็นการขยายตัวจากทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงโดยเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงจากเดือนก่อนสะท้อนจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ชะลอลงมาอยู่ที่ -0.4% ต่อปี อย่างไรก็ดี จำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ จำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ ขยายตัวที่ 49.4% และ 41.6% ต่อปี ตามลำดับ

ในขณะที่เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชนสะท้อนจากจำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ และจำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ ขยายตัว 54.3% และ 96.3% ต่อปี ตามลำดับ

สำหรับเงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการกลับมาขยายตัว 110.5% ด้วยจำนวนเงินทุน 5.5 พันล้านบาทจากโรงงานการทำหรือซ่อมแซมแบบเครื่องช่วยจับ แม่พิมพ์ในการตัดและปั้มขึ้นรูปโลหะทุกชนิด และการดัดแปลงหรือการซ่อมแซมเครื่องกลึงในจังหวัดนนทบุรี และโรงงานการสี ฝัด หรือขัดข้าว และการบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ในจังหวัดนครปฐม เป็นหลัก ทั้งนี้ ในด้านความเชื่อมั่น พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมปรับลดลง มาอยู่ที่ระดับ 43.4 และ 81.9 ตามลำดับ

ภาคเหนือ

เศรษฐกิจชะลอตัวลงจากเดือนก่อน แต่ยังขยายตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นการขยายตัวจากทั้งการบริโภคอุปโภคและการลงทุนภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงโดยเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงจากเดือนก่อนสะท้อนจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ขยายตัวชะลอลงมาอยู่ที่ 7.1% ต่อปี

เช่นเดียวกับเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวลงจากเดือนก่อนสะท้อนจากเงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการชะลอลงที่ -92.0% ต่อปี ทั้งนี้ ในด้านความเชื่อมั่น พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมปรับลดลง มาอยู่ที่ระดับ 47.2 และ 60.0 ตามลำดับ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 มิ.ย. 64)

Tags: , , ,