สศค.เล็งเสนอคลังปรับเกณฑ์ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ขยายระยะเวลาใช้จ่าย-ยอดใช้จ่าย

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สศค.อยู่ระหว่างเตรียมเสนอกระทรวงการคลัง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในการพิจารณาขยายระยะเวลาใช้จ่ายที่จะได้รับ e-Voucher จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

พร้อมทั้งขยายยอดใช้จ่ายสูงสุดที่จะนำมาคำนวณสิทธิ e-Voucher ต่อวัน จากเดิม 5,000 บาทต่อคนต่อวัน เป็น 10,000 บาทต่อคนต่อวัน ซึ่งการขยายยอดใช้จ่ายดังกล่าวจะเริ่มวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 และจะไม่มีผลในการคำนวณคืน e-Voucher ย้อนหลัง โดยการใช้จ่ายในช่วงวันที่ 1-14 กรกฎาคม 2564 จะจำกัดวงเงินใช้จ่ายสูงสุดที่จะนำมาคำนวณสิทธิ e-Voucher ไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวันเท่านั้น และตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม – 30 พฤศจิกายน 2564 จะจำกัดวงเงินใช้จ่ายสูงสุดที่จะนำมาคำนวณสิทธิ e – Voucher ไม่เกิน 10,000 บาทต่อคนต่อวัน โดยจะยังคงได้รับสิทธิ e-Voucher สะสมสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคนเท่าเดิม ตลอดระยะเวลาโครงการ

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของภาครัฐ และส่งเสริมให้มีการใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของโครงการในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ

โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า โครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ที่เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 และได้สิ้นสุดการให้เปลี่ยนโครงการเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 โดยมีประชาชนทำการลงทะเบียนจำนวน 4.52 แสนคน ซึ่งเมื่อตรวจสอบรายการลงทะเบียนซ้ำและลงทะเบียนไม่สำเร็จแล้ว มีประชาชนลงทะเบียนสำเร็จจำนวน 4.18 แสนคน ซึ่งรวมถึงผู้ที่เปลี่ยนมาจากโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จำนวน 2.46 แสนคน

ทั้งนี้ ประชาชนยังสามารถลงทะเบียนโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com ได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น. ของทุกวันจนกว่าจะครบ 4 ล้านคน สำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐแล้ว สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้อีกทางหนึ่ง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , ,