“หมอพร้อม” เลื่อนฉีดวัคซีนกลุ่มสูงอายุ-ผู้มีโรคประจำตัว เร็วขึ้นจาก ส.ค. เป็น ก.ค.

เฟซุบ๊ก “หมอพร้อม” ประกาศเลื่อนฉีดวัคซีนกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มเร็วขึ้นมาเป็นเดือนก.ค.64 โดยลงประกาศว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหลายพื้นที่ จึงจำเป็นต้องเร่งฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค เพื่อลดการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต

ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่จองคิววัคซีนผ่านระบบหมอพร้อมในเดือนสิงหาคม 2564 ทางหมอพร้อม ขอเลื่อนการฉีดวัคซีนเร็วขึ้นเป็นเดือนกรกฎาคม 2564 ที่สถานีกลางบางซื่อ โดยเจ้าหน้าที่จะโทรศัพท์เพื่อนัดหมายอีกครั้ง

สำหรับผู้ที่นัดหมายฉีดวัคซีนในเดือนกรกฎาคม 2564 สามารถเข้ารับวัคซีนที่ รพ.ตามนัดหมายเดิม

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 มิ.ย. 64)

Tags: , , ,