องอาจ เชื่อร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของปชป.มีความสมบูรณ์สามารถเดินหน้าต่อได้

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญระบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ซึ่งมีการวิจารณ์ว่าอาจยังไม่สมบูรณ์ว่า ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ เชื่อว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคมีความสมบูรณ์เพียงพอ และมีหลักการเหตุผลที่เสนอต่อรัฐสภาอย่างชัดเจน

ส่วนที่บางฝ่ายกังวลว่าบางมาตราในรัฐธรรมนูญ ขัดหรือแย้งกับมาตรา 83 และมาตรา 91 ที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอ ก็สามารถดำเนินการแก้ไขให้สอดคล้องกับหลักการและเจตนารมณ์ที่สมาชิกรัฐสภาเสียงข้างมากพิจารณาผ่านรับหลักการจากที่ประชุมรัฐสภามาแล้ว ไม่น่าจะก่อให้เกิดปัญหาจนถึงขั้นดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไปไม่ได้ เชื่อว่าคณะกรรมาธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญจากทุกฝ่ายจะสามารถแก้ไขให้สอดคล้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ประชาธิปัตย์เสนอได้

พรรคประชาธิปัตย์ยืนยันว่า ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 6 ร่างของพรรค เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์ของประชาชน รวมทั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ใช้ระบบบัตร 2 ใบ ที่ผ่านขั้นรับหลักการของรัฐสภามาแล้ว ประชาธิปัตย์ก็เสนอแก้ไขเพื่อประโยชน์ของประชาชน บนหลักการสำคัญ 3 ประการ คือ

  1. เพื่อสนับสนุนการใช้อำนาจอธิปไตยผ่านการเลือกตั้งเป็นอำนาจของประชาชนอย่างแท้จริง
  2. ประชาชนสามารถแสดงออกถึงเจตจำนงของตนในการคัดกรองผู้แทนเข้าสู่อำนาจ ไม่ต้องถูกมัดมือชกว่าต้องเลือก ส.ส.เขต และ ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคจากบัตรใบเดียว แต่สามารถเลือก ส.ส.เขตและพรรคที่แยกกันจากบัตร 2 ใบ ทำให้ประชาชนมีทางเลือกตามเจตจำนงของตนได้มากขึ้นกว่าระบบบัตรใบเดียว
  3. ทำให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ เสรีภาพ ผ่านการเลือกตั้งตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ในหมวดว่าด้วยสิทธิ เสรีภาพ

“พรรคประชาธิปัตย์เสียดายอีก 5 ร่างไม่ผ่านการเห็นชอบรับหลักการของรัฐสภา เพราะอีก 5 ร่างก็ล้วนแล้วอยู่บนพื้นฐานของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ของประชาชน และทำให้รัฐธรรมนูญไทยเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น เช่น การแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สิทธิประชาชน สิทธิชุมชน สิทธิผู้บริโภค สิทธิการถือครองที่ดินที่ดีกว่าเดิม และการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงการสร้างกลไกให้การเลือกนายกรัฐมนตรียึดโยงกับประชาชนมากยิ่งขึ้น”

นายองอาจกล่าว

แต่อย่างไรก็ดี การที่สมาชิกรัฐสภาผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพียงหนึ่งร่างของพรรคประชาธิปัตย์ ก็ถือเป็นการเริ่มต้นนับหนึ่งของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน บนพื้นฐานของการเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์มากขึ้นต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 มิ.ย. 64)

Tags: , , ,