อภ.เผยวัคซีนโมเดอร์นาส่งให้ไทยช่วงแรก 5 ล้านโดส/รพ.เอกชนสั่งจอง 9 ล้านโดส

นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) กล่าวว่า องค์การฯ ขอยืนยันว่าวัคซีนที่จะรับจากบริษัทซิลลิค ฟาร์มา ตัวแทนของโมเดอร์นาในช่วงแรกไตรมาส 4 ปี 64 และไตรมาส 1 ปี 65 ได้เพียง 5 ล้านโดสเท่านั้น ส่วนที่มีการนำเสนอข่าวว่ามีการสั่งจองวัคซีนดังกล่าวถึง 9 ล้านโดสนั้น เป็นจำนวนทั้งหมดที่สมาคมโรงพยาบาลเอกชนได้สำรวจความต้องการหรือมีการจองอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งเกินกว่าจำนวนที่จะได้รับจากบริษัทซิลลิค อย่างเป็นทางการในช่วงแรกนี้

“5 ล้านโดส เป็นจำนวนที่จะได้รับจากซิลลิค ส่วนอีก 4 ล้านโดสเป็นความต้องการที่เกินจำนวนกว่าวัคซีนที่จะได้รับ” 

นพ.วิฑูรย์ กล่าว

ซึ่งในส่วนความต้องการที่เกินเพิ่มมานี้ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบร่วมกันไปแล้วเมื่อวันที่ 1 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยองค์การฯ ได้ประสานการจองวัคซีนจำนวนที่เกินมานี้สำหรับรอบการผลิตในปี 2565 ไว้กับบริษัทซิลลิค ฟาร์มา จำกัดเพิ่มเติมแล้ว รอการยืนยันจำนวนที่จะได้รับการจัดสรรที่ชัดเจนจากบริษัทต่อไป

สำหรับแนวทางการจองวัคซีนของแต่ละโรงพยาบาลนั้น ได้มีแนวทางร่วมกันว่า ให้แต่ละโรงพยาบาลรับการจองวัคซีนจากประชาชนที่ประสงค์จะฉีดจริง ๆ มีการแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจน และไม่มีการเก็งกำไรจากการให้บริการนี้ เพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ภายใต้ข้อจำกัดของจำนวนวัคซีนที่ได้รับมา

นพ.วิฑูรย์ ยืนยันว่า การดำเนินการจัดหาวัคซีนโมเดอร์นานั้น ได้มีการประสานงานเพื่อสั่งจองวัคซีนกับทางโมเดอร์นาในต่างประเทศมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งได้รับคำตอบว่าสามารถจัดส่งได้เร็วสุดในไตรมาส 1/65 และได้สอบถามถึงตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการมาอย่างต่อเนื่อง จนเดือนเมษายนโมเดอร์นาจึงแจ้งว่าได้ให้บริษัทซิลลิค เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ และวันที่ 15 พฤษภาคม บริษัทซิลลิคประกาศว่าการจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นาจำเป็นต้องจัดซื้อผ่านตัวแทนภาครัฐเท่านั้น ในที่นี้คือองค์การเภสัชกรรม เป็นไปตามเงื่อนไขของโมเดอร์นา

หลังจากนั้น จึงได้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างองค์การฯ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน และบริษัทซิลลิค มาอย่างต่อเนื่อง มีการกำหนดเป็นแผนดำเนินงานและได้รับทราบร่วมกันว่า วัคซีนช่วงแรกไตรมาส 4/64 และไตรมาส 1/65 ได้เพียงประมาณ 5 ล้านโดสเท่านั้น เร็วกว่าที่เจรจาช่วงแรกที่จะได้รับไตรมาส 1/65 ซึ่งในระหว่างที่วัคซีนยังไม่เข้ามา ได้มีการจัดทำรายละเอียดสัญญา เงื่อนไข ข้อกำหนด ข้อจำกัดต่าง ๆ พิจารณาร่วมกับบริษัทซิลลิคในไทย และในต่างประเทศ รวมถึงทางโมเดอร์นาที่ต่างประเทศด้วย ควบคู่ไปกับเจรจากับสมาคมโรงพยาบาลเอกชนอย่างต่อเนื่อง ทุกอย่างเป็นไปตามแผน

“ขอย้ำว่า การดำเนินการจัดหาวัคซีนโมเดอร์นาทุกขั้นตอนเป็นไปตามแผนที่ทุกฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน แม้มีบางรายละเอียดต้องดำเนินการเพิ่ม การดำเนินงานยังเป็นไปตามกรอบเวลาของแผน ไม่ได้ช้ากว่าแผน บริษัทซิลลิคก็ยังคงยืนยันว่าจะส่งวัคซีนได้ตามกำหนด ส่วนที่มีการกล่าวหาว่ามีดำเนินการช้านั้นจึงไม่เป็นความจริง อย่างไรก็ตาม ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและคาดหวังว่าหากมีการดำเนินการทุกอย่างเร็วกว่านี้ วัคซีนจะได้เร็วขึ้น ต้องขอเรียนย้ำว่า บริษัทซิลลิคยังคงยืนยันว่าจะส่งวัคซีนได้ตามกำหนดเดิมคือ ไตรมาส 4 ปี 64 และไตรมาส 1 ปี 65 และขอให้ติดตามข่าวสารความจริงเรื่องวัคซีนจาก 3 องค์กรหลัก คือ องค์การเภสัชกรรม สมาคมโรงพยาบาลเอกชน และบริษัทซิลลิค เท่านั้น” 

นพ.วิฑูรย์กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (05 ก.ค. 64)

Tags: , , , , , , , , , ,