“เครดิตสวิส” คาดจำนวนเศรษฐีสิงคโปร์เพิ่ม 62% ภายในปี 68

ธนาคารเครดิตสวิสเปิดเผยรายงานสถานการณ์ความมั่งคั่งทั่วโลกประจำปี 2564 โดยคาดว่า จำนวนประชากรที่ร่ำรวยของสิงคโปร์จะเพิ่มขึ้น 62% ในช่วง 5 ปีระหว่างปี 2563-2568 จากระดับ 270,000 คนในปี 2563 สู่ระดับ 437,000 คนในปี 2568

การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรที่ร่ำรวยของสิงคโปร์ที่ระดับ 62% ตามการคาดการณ์นั้น มากกว่าตัวเลขของฮ่องกงที่ระดับ 60% ในช่วงเดียวกัน แต่ยังต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของจีนแผ่นดินใหญ่, อินเดีย, ออสเตรเลีย, เกาหลีใต้ และไต้หวัน

รายงานระบุว่า ความหนาแน่นของประชากรที่ร่ำรวยของสิงคโปร์ หรือสัดส่วนของผู้ที่ร่ำรวยต่อจำนวนประชากรทั้งหมด อยู่ที่ระดับ 5.5% ในปี 2563 ซึ่งสูงเป็นอันดับสองในภูมิภาคเอเชีย โดยตามหลังอันดับหนึ่งอย่างฮ่องกงที่ 8.3% ขณะเดียวกัน สิงคโปร์มีค่าสัมประสิทธิ์จีนีซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้ ที่ระดับ 78.3 ในปี 2563 ซึ่งสูงกว่าระดับ 64.4 ของญี่ปุ่น, 67.6 ของเกาหลีใต้ และ 70.8 ของไต้หวัน

การกระจายความมั่งคั่งของผู้ที่ร่ำรวยที่สุด 1% ในสิงคโปร์อยู่ที่ระดับเกือบ 34% จากข้อมูลช่วงสิ้นปี 2563 เทียบกับ 18% ของญี่ปุ่น, 24% ของเกาหลีใต้ และ 28% ของไต้หวัน ทั้งนี้ ในประเทศขนาดเล็กอย่างสิงคโปร์ ความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้ในระดับสูงนั้น อาจเกิดจากการกระจุกตัวของผู้มีความมั่งคั่งสุทธิสูงมาก ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนได้

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , ,