เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 78 ล้านหุ้นเข้า SET ขยายธุรกิจ

บมจ.เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส (TKC) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 78.00 ล้านหุ้น คิดเป็น 26% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมี บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

TKC ให้บริการออกแบบ วางระบบ จัดหา จำหน่ายอุปกรณ์ ติดตั้ง และบริการบำรุงรักษาระบบ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมในสายงานระบบโทรคมนาคม (Telecommunications) ระบบสื่อสารข้อมูล (Data Communications) และระบบความปลอดภัยสาธารณะ (Public Safety) โดยบริษัทฯ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับเจ้าของผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม และเครือข่ายสารสนเทศชั้นนำระดับโลก เช่น Huawei, Nokia, Cisco, Verint, Oracle, Netka, System, XOVIS และ Fortinet เป็นต้น

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนครั้งเพื่อใช้ขยายธุรกิจ ได้แก่ โครงการเกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบโครงข่ายสื่อสัญญาณ (Transmission Networks) และระบบส่งข้อมูลผ่านใยแก้วนำแสงโดยใช้หลายช่วงความยาวคลื่น (DWDM), โครงการจัดหา ติดตั้ง ระบบศูนย์ข้อมูลหลัก ศูนย์ข้อมูลรอง ระบบคลาวด์ และระบบเครือข่ายสื่อสัญญาณ แพะ โครงการเกี่ยวกับระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัล และระบบตรวจสอบเฝ้าระวังและการบริหารความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security)

นอกจากนั้นจะใช้เพื่อขยายงานบริการเพื่อสร้างรายได้ต่อเนื่อง (Recurring income) และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (13 ก.ค. 64)

Tags: , , ,