เบริล 8 พลัส ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 50 ล้านหุ้น เข้า mai ใช้ขยายสาขา-พัฒนาผลิตภัณฑ์-ร่วมทุน

บมจ.เบริล 8 พลัส ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ตอ่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ไม่เกิน 50,000,000 หุ้น คิดเป็น 25% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมี บล.ทรีนีตี้ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทประกอบธุรกิจที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation ให้บริการแบบครบวงจรในด้านการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM), การวิเคราะห์ข้อมูล และเทคโนโลยีดิจิทัล มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเกี่ยวกับระบบ CRM ที่ใช้ซอฟต์แวร์ Salesforce และเป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ของบริษัทชั้นนำ เช่น Salesforce, Google, MuleSoft, และ Tableau

วัตถุประสงค์การระดมทุนครั้งนี้ เพื่อนำไปใช้ขยายสาขาไปยังต่างประเทศ ลงทุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจหรือธุรกิจอื่นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจ และ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 ก.ค. 64)

Tags: , , , , , ,