เพื่อไทย ออกแถลงการณ์แสดงจุดยืนแก้ไข รธน.เพื่อประโยชน์ประเทศชาติและประชาชน

รายงานข่าว แจ้งว่า นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) ได้อ่านแถลงการณ์แสดงจุดยืนและความคืบหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 แบบทั้งฉบับและแบบรายมาตรา เพื่อหาทางออกให้ประเทศและประโยชน์สูงสุดของประชาชน ว่า เพื่อให้บ้านเมืองมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น พรรคเพื่อไทย เตรียมยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 เพื่อตั้ง ส.ส.ร.มาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ยกเว้นหมวด 1 และหมวด 2 โดยยึดถือตามร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งผ่านการพิจารณาโดยกรรมาธิการ ซึ่งมีองค์ประกอบจากทุกฝ่ายของรัฐสภาในการพิจารณาเมื่อครั้งที่ผ่านมา โดยร่างดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาวาระที่ 2 เมื่อวันที่ 25 ก.พ.64 ไปแล้ว การยื่นร่างฉบับนี้ใหม่ จึงเป็นการยืนยันนโยบายและจุดยืนเดิมของพรรคในการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560

นอกจากการยื่นแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับ พรรคเพื่อไทยได้เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราควบคู่กันไปด้วยหลายเรื่อง ซึ่งได้เคยนำเสนอไปแล้วเมื่อเดือน ส.ค.63 โดยเลือกเอาประเด็นสำคัญที่เห็นว่าเป็นปัญหาต่อชาติบ้านเมือง และขัดหลักการประชาธิปไตยอย่างชัดแจ้ง เช่น

1.แก้ไขเพื่อเพิ่มและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนหลายเรื่องที่ขาดหายไป เช่น สิทธิการแสดงออก และสิทธิการได้รับการประกันตัวของผู้ต้องหาและจำเลยในคดีอาญา เพิ่มสิทธิและหลักประกันของประชาชนในการได้รับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพิ่มเติมสิทธิของประชาชนในการต่อต้านการกระทำรัฐประหาร เป็นต้น

2.การเลือกนายกรัฐมนตรีโดย ส.ว. เป็นเรื่องที่ขัดหลักประชาธิปไตยอย่างรุนแรง จึงแก้ไขเพื่อตัดอำนาจ ส.ว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรี โดยให้สภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ เพื่อให้กติกามีความเป็นธรรมและมีความเป็นประชาธิปไตย และให้การเลือกนายกรัฐมนตรีตรงตามเจตนารมณ์ของประชาชน

3.แก้ไขระบบเลือกตั้ง ให้กลับไปใช้บัตรสองใบดังเช่นที่เคยใช้ในรัฐธรรมนูญปี 2540 และ 2550 เพื่อทำให้การเลือกตั้งตรงตามเจตนารมณ์ของประชาชน ประชาชนได้เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ และสร้างระบบการเมืองที่มีเสถียรภาพ ซึ่งระบบนี้ ประชาชนมีความคุ้นเคยและเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว นอกจากนั้นเป็นการแก้ไขไม่ให้เกิดการทำลายระบบพรรคการเมืองให้เกิดความอ่อนแอ ไม่ทำให้เกิดพรรคเล็กพรรคน้อยเป็นเบี้ยหัวแตกจำนวนมาก และง่ายต่อการซื้อขายแจกกล้วยเหมือนที่ผ่านมา

4.ยกเลิกบทบัญญัติบางเรื่อง อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ, อำนาจ ส.ว.บางเรื่องตามบทเฉพาะกาล และการนิรโทษกรรมแก่คณะ คสช. เพราะขัดต่อหลักการประชาธิปไตยเช่นเดียวกัน

แม้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญปี 2560 จะเป็นไปด้วยความยากลำบากอย่างยิ่ง เพราะมีกับดักที่เขียนไว้โดยเจตนาที่จะไม่ให้มีการแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้เลย อย่างไรก็ตาม พรรคเพื่อไทยเห็นว่ารัฐธรรมนูญ 2560 คือปัญหาของประเทศโดยแท้จริง จึงจำเป็นในการที่จะต้องยึดหลักการว่า จะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ พร้อมกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จำเป็นบางมาตรา เพื่อให้ทุกฝ่ายเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับคือความจำเป็นโดยแท้จริงของประเทศ และหากมีอุบัติเหตุทางการเมืองใดๆ ขึ้น การแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา จะช่วยลดทอนความเสียหายให้แก่ประเทศได้

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (15 มิ.ย. 64)

Tags: , ,