แมกโนเลีย ออกหุ้นกู้ 8 พันลบ.ดอกเบี้ย 6.75-7.10% ขายรายใหญ่-สถาบัน 22-29 ก.ค.

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ครั้งที่ 7/2564 มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 8,000 ล้านบาท จำนวน 2 ชุด

ชุดที่ 1 เสนอขายไม่เกิน 8,000 ล้านบาท มีอายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.75% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

ชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 8,000 ล้านบาท มีอายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.10% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

หุ้นกู้มีประกันดังกล่าวมีบริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของแมกโนเลียฯ ในสัดส่วน 99.57%) เป็นผู้ค้ำประกัน

บริษัทเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 22-26, 27 และ 29 ก.ค.64 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้แก่ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) บล.เคทีบีเอสที บล.กรุงไทย ซีมิโก้ บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ บล.เอเซีย พลัส บล.ไอร่า และ บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้นำไปใช้ลงทุนในโครงการ The Forestias จำนวน 6,003 ล้านบาท และลงทุนในโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาเพิ่มเติมจากไตรมาส 1/64 และไตรมาส 2/64 จำนวนรวม 2,000 ล้านบาท

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (06 ก.ค. 64)

Tags: , , ,