โฆษกรัฐบาล ยันรัฐบาลแก้ปมเศรษฐกิจถูกทาง ดึงเม็ดเงินลงทุนจากตปท.พุ่ง 43.8%

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า การดำเนินการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของรัฐบาลมาถูกทางแล้ว โดยขณะนี้มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (เอฟดีไอ) ของไทยขยายตัวสูงขึ้น โดยช่วงไตรมาสแรกของปี 2564 มีมูลค่าทั้งสิ้น 4,012.23 ล้านดอลลาร์ ขยายตัวสูงถึง 43.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนให้เห็นถึงเม็ดเงินลงทุนที่ไหลกลับเข้ามาลงทุนในประเทศไทย สัญญาณการจ้างงานเริ่มมีปรับดีขึ้น อัตราการว่างงานล่าสุดปรับตัวลดลงเหลือ 1.9% ของกำลังแรงงาน เทียบกับอัตราการว่างงานที่เคยสูงสุดเมื่อปีก่อนที่ 2.1% คาดว่ารายได้ต่อหัวของประชาชนจะอยู่ที่ 232,024 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ 225,845.70 บาทต่อคนต่อปี จะเห็นว่ารายได้ของประชาชนมีแนวโน้มจะกลับมาฟื้นตัวดีขึ้นตามการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ โดยอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในครึ่งปีแรกขยายตัวที่ 2.0% และในไตรมาสที่ 2 ขยายตัวถึง 7.5% ซึ่งสูงกว่าประเทศอื่นในเอเชีย เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย และเกาหลีใต้

ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวส่วนหนึ่งมาจากบทบาทของภาครัฐที่เดินมาถูกทางแล้ว รวมทั้งมาตรการเยียวยา มาตรการฟื้นฟูและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ จากข้อริเริ่มวิสัยทัศน์ของท่านนายกฯ อาทิ เช่น โครงการเยียวยาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการคนละครึ่ง โครงการเราชนะ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ มาตรการบรรเทาภาระค่าสาธารณูปโภค มาตรการบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา มาตรการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 รวมถึงมาตรการด้านการเงินผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และประชาชน อาทิ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft loan) จากธนาคารออมสิน และธนาคารแห่งประเทศไทยที่ส่งต่อไปยังสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ บรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องสภาพคล่อง มาตรการพักชำระหนี้ ทั้งในส่วนของธนาคารของรัฐ และธนาคารพาณิชย์เอกชน ตลอดจน ภาครัฐได้มีการเร่งควบคุมการแพร่ระบาดและมีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพิ่มขึ้นตามลำดับ

นอกจากนี้การเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติบางส่วน เช่น ในพื้นที่ภูเก็ตแซนด์บอกซ์ สมุยพลัสโมเดล และพื้นที่นำร่องอื่นๆ จากปัจจัยต่างๆ คาดว่าจะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในปี 2564 สามารถขยายตัวเป็นบวกได้ และคาดว่าจะขยายตัวได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในปี 2565 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่กำลังเดินหน้าพลิกโฉมประเทศ เพื่อให้ประเทศและประชาชนมีความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 ก.ย. 64)

Tags: , ,