โฆษกฯ แจงมาตรการดึงชาวต่างชาติลงทุนเป็นการอำนวยความสะดวก ไม่ใช่เรื่องใหม่

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงพำนักในประเทศไทยระยะยาวว่า ทุกอย่างอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาตามกรอบกฏหมายและ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวก โดยไม่ใช่เรื่องใหม่ ทุกอย่างเป็นไปตามกฏหมายเดิม เพราะคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับตนเองและครอบครัว โดยไม่ขัดศีลธรรม จารีตประเพณี และวิถีชีวิตอันดีของชุมชนในท้องถิ่นนั้น

ทั้งนี้ หากคนต่างด้าวกระทำผิดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ จะต้องจำหน่ายที่ดินในส่วนที่มีสิทธิภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งไม่น้อยกว่า 180 วัน และไม่เกิน 1 ปี และหากพ้นกำหนดดังกล่าว อธิบดีกรมที่ดินมีอำนาจในการจำหน่ายที่ดินนั้นต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 ก.ย. 64)

Tags: , , ,