โพลล์ชี้ปชช.หนุนเปิดประเทศใน 120 วัน แต่กังวลโควิดสายพันธุ์ใหม่มากับนทท.

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “คนไทยว่าไง..กับเป้าหมายเปิดประเทศใน 120 วัน” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,202 คน พบว่าคนไทยส่วนใหญ่ 60.0% เห็นด้วยกับภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ ต้นแบบโมเดลนำร่อง (เพราะจังหวัดอื่นๆ จะประเมินได้ว่าพร้อมเปิดเหมือนภูเก็ตไหม และนักท่องเที่ยวที่มาจะอยู่เฉพาะพื้นที่ จ.ภูเก็ต) ขณะที่ 40.0% ระบุว่าไม่เห็นด้วย (เพราะกลัวถึงวันจริงนักท่องเที่ยวไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่มี และคนภูเก็ตยังฉีดวัคซีนกันไม่ครบ)

สำหรับการที่ไทยมีเป้าหมายเปิดประเทศใน 120 วัน เพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวจากประเทศความเสี่ยงต่ำ และ ฉีดวัคซีนครบแล้ว คนไทย 61.7% เห็นว่าจะทำให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน รองลงมา 23.5% เห็นว่าเป็นการฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทย และ 14.8% เห็นว่าจะนำไปสู่การปรับมาตรการการท่องเที่ยวไทยที่เหมาะสมในระยะถัดไป

สำหรับปัจจัยที่มีผลต่อความเหมาะสมในการเปิดประเทศมากที่สุด นั้น คนไทย 42.0% ระบุว่า สัดส่วนคนไทยที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ต่อประชากรทั้งหมด รองลงมา 23.8% ระบุว่า จำนวนยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันของไทย และ 19.1% ระบุว่ามาตรการป้องกันโควิด19 ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

ส่วนความกังวลหรือไม่อย่างไรกับเป้าหมายเปิดประเทศใน 120 วัน พบว่าคนไทยส่วนใหญ่ 59.9% ระบุว่ากังวล (โดยระบุว่า หากมีเชื้อสายพันธุ์ใหม่มากับนักท่องเที่ยวจะคุมไม่อยู่ และไม่แน่ใจว่าคนไทยจะได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมไหมจะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้ไหม) ขณะที่ 40.1% ระบุว่าไม่กังวล (โดยระบุว่า เป็นการเปิดรับเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศความเสี่ยงต่ำและได้รับวัคซีนครบ และ ถึงวันนั้นคนไทยน่าจะได้รับวัคซีนกันครอบคลุมแล้ว สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้)

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 มิ.ย. 64)

Tags: , , ,