ไทยเบฟฯ ออกหุ้นกู้ 4 หมื่นลบ.ดอกเบี้ย 1.17-3.03% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 8-11มิ.ย.

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 2/2564 มูลค่าไม่เกิน 40,000 ล้านบาท มีทั้งหมด 6 ชุด เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 8-11 มิ.ย.64

  • ชุดที่ 1 ไม่เกิน 7,500 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 อัตราดอกเบี้ย 1.17% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  • ชุดที่ 2 ไม่เกิน 7,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 อัตราดอกเบี้ย 1.45% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  • ชุดที่ 3 ไม่เกิน 11,500 ล้านบาท อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 อัตราดอกเบี้ย 2.07% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  • ชุดที่ 4 ไม่เกิน 11,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 อัตราดอกเบี้ย 2.43% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  • ชุดที่ 5 ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 8 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.71% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  • ชุดที่ 6 ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2574 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.03% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

ทั้งนี้ ผู้ออกตราสารสามารถขอไถ่ถอนก่อนครบกำหนด (callable) ในวันครบรอบปีที่ 5 เป็นต้นไป

สำหรับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ บล.เกียรตินาคินภัทร

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ “AA(tha) เมื่อวันที่ 13 พ.ค.64

บริษัทมีวัตถุประสงค์นำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้ชำระคืนเงินกู้ ภายใน ก.ค.64

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 มิ.ย. 64)

Tags: , , ,