ไทยไลอ้อนแอร์ หยุดบินเส้นในประเทศชั่วคราวตั้งแต่ 21 ก.ค.-3 ส.ค.

สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ แจ้งว่า เพื่อปฏิบัติตามประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฉบับที่ 28 และอ้างอิงตามประกาศจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สายการบินไทย ไลอ้อนแอร์ จึงหยุดให้บริการเส้นทางบินในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม-3 สิงหาคม 2564 โดยสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ จะให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศจนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้ สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ได้ออกมาตรการดูแลผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารระหว่างนี้ด้วยการเปิดให้เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารได้ดังนี้

  1. ผู้โดยสารสามารถเลือกเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ 1 ครั้ง หรือเก็บวงเงินไว้ใช้เดินทาง (Credit Shell) เพื่อเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง และไม่เก็บค่าส่วนต่าง ยกเว้น ผู้โดยสารที่เลือกเปลี่ยนแปลงวันเดินทางระหว่างวันที่ 23-29 กรกฎาคม 2564, 12-15 สิงหาคม 2564, 24-26 กันยายน 2564, 12-14 ตุลาคม 2564, 21-26 ตุลาคม 2564, 3-7 ธันวาคม 2564, 9-13 ธันวาคม 2564 และ 25-31 ธันวาคม 2564 ผู้โดยสารจะต้องเสียค่าส่วนต่าง แต่ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง
  2. สำหรับผู้โดยสารที่ทำการเก็บวงเงินไว้ใช้เดินทาง (Credit Shell) ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 2564-3 สิงหาคม 2564 ระบบจะทำการเก็บวงเงินไว้ใช้เดินทาง (Credit Shell) โดยอัตโนมัติ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หากผู้โดยสารต้องการเดินทางจะต้องแจ้งความจำนง ที่จะขอเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ก่อนเวลาเดินทาง ผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หรือ เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบินประจำท่าอากาศยาน
  3. ผู้โดยสารไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินอื่นได้
  4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 ก.ค. 64)

Tags: , ,