ทองคำเริ่มตั้งฐาน หลังปรับตัวลง หากไม่หลุดกรอบ ยังมีโอกาสทำกำไร

By |2018-05-14T11:27:59+07:00June 30th, 2017|Categories: