3 สมาคมฯ ขานรับมาตรการศบค. คลายล็อกร้านอาหารในห้างฯผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่

นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย เปิดเผยว่า สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ได้ประสานหารือกับ สมาคมศูนย์การค้าไทย และสมาคมภัตตาคารไทย กรณีที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) มีคำสั่งลงวันที่ 1 ส.ค.64 เรื่องการยกระดับมาตรการการควบคุมโรคไวรัสโควิด-19 และการปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วนสำหรับสถานที่ กิจการหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยง โดยผ่อนปรนให้ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ ดำเนินการได้เฉพาะการสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มผ่านบริการขนส่งอาหาร (Food Delivery Service) ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค.64 เป็นต้นไป

“ทั้ง 3 สมาคมฯ ขอขอบคุณ ศบค.ที่รับฟังข้อคิดเห็นของผู้ประกอบการและพิจารณาอนุมัติการผ่อนผันในครั้งนี้ การผ่อนปรนมาตรการดังกล่าวถือเป็นการต่อลมหายใจให้กับผู้ประกอบการกว่า 40,000 ราย และครอบคลุมจำนวนแรงงานกว่า 400,000 ราย ทำให้มีรายได้เพื่อพยุงธุรกิจต่อไป” นายญนน์ กล่าว

นายญนน์ กล่าว

โดยทั้ง 3 สมาคมฯ พร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนอย่างเคร่งครัดและสูงสุด ในส่วนของผู้ประกอบการมีการยกระดับมาตรการในการคัดกรองและการป้องกันการแพร่ระบาดโดย DMHTemp ได้แก่ D:Distancing เว้นระยะห่างภายในร้านอย่างเคร่งครัด M:Mask wearing สวมหน้ากากตลอดเวลา H:Hand washing ล้างมือบ่อยๆ ครั้งละอย่างน้อย 20 วินาที และ Temp:Temperature มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าปฏิบัติงานสำหรับพนักงานทุกคน ในส่วนของห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ได้มีการกำหนดระบบการคัดกรองและจุดพักคอยที่เป็นไปตามมาตรการของ ศบค. โดยตั้งอยู่บริเวณที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก พร้อมยกระดับการควบคุมสูงสุดในเรื่องของมาตรการสุขอนามัยของผู้รับ-ส่งอาหาร เดลิเวอรี่ เป็นต้น

ทั้งนี้ 3 สมาคมฯ พร้อมที่จะปฎิบัติตามมาตรการผ่อนปรนให้ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น.ในรูปแบบการสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มผ่านการบริการขนส่งอาหาร (Food Delivery Service) และไม่เปิดบริการให้ประชาชนทั่วไปซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มแบบรับกลับด้วยตัวเอง (Take Away) ได้ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ดังนี้

1) ผู้ประกอบการ

– จัดทำมาตรการ DMHTemp สำหรับพนักงานทุกคน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

– ห้ามรวมกลุ่ม หรือรับประทานอาหารร่วมกัน

– ห้ามเปิดหน้าร้าน

– กรณีมีอาการทางเดินหายใจ/ไข้ หรือเป็นผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อ ต้องหยุดทำงานทันที

2) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์

– จัดให้มีระบบคัดกรอง และลงทะเบียนผู้ขนส่งอาหารก่อนเข้าภายในอาคารหรือพื้นที่

– จัดระบบคิว และกำหนดพื้นที่เป็นการเฉพาะสำหรับรอคิว

– มีบริเวณพักคอย ซึ่งมีการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งหรือยืนที่เหมาะสม

– ต้องมีการกำกับดูแลให้มีการดำเนินตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

3) พนักงานรับ-ส่งอาหารแบบออนไลน์

– เน้นย้ำมาตรการ DMH สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างผู้อื่น พกเจลแอลกอฮอล์

– รอรับอาหาร ณ จุดรับ-ส่ง เท่านั้น

– กรณีมีอาการทางเดินหายใจ/ไข้ หรือเป็นผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อ ต้องหยุดทำงานทันที

ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้ง 3 สมาคมฯ ได้ให้ความร่วมมือกับ ศบค.ในการดำเนินมาตรการควบคุมและป้องการการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด และยินดีที่จะสนับสนุนรัฐบาลในการผลักดันมาตรการต่างๆ พร้อมยกระดับขั้นสูงสุด เพื่อพลิกฟื้นสถานการณ์ให้กลับมาดีขึ้น โดยทั้ง 3 สมาคมฯ เชื่อว่าความช่วยเหลือและร่วมมือกันในครั้งนี้ เพื่อให้ทุกคนก้าวผ่านวิกฤตโควิดครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (02 ส.ค. 64)

Tags: , , , , , ,