ADVANC-SCB ตั้งบ.ร่วมทุน รุกให้บริการสินเชื่อผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) หรือ เอไอเอส เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ในการร่วมกันจัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อ บริษัท เอไอเอสซีบี จำกัด (AISCB”) โดยจะมีทุนจดทะเบียน 600,000,000 บาท เอไอเอสและ SCB จะถือหุ้นในสัดส่วน 50:50 มีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Lending) เพื่อสร้างการเข้าถึงบริการทางการเงินที่สะดวกมากยิ่งขึ้น

การเข้าร่วมทุนในธุรกิจให้บริการสินเชื่อดิจิทัลนี้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของเอไอเอสในการเป็นผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์โดยเป็นการต่อยอดสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทเพื่อสร้างประสบการณ์ในการเข้าถึงบริการด้านการเงินให้กับฐานลูกค้าของบริษัท อันจะเป็นแหล่งรายได้ใหม่ในอนาคต

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 ก.ย. 64)

Tags: , , , ,