AMR เคาะราคาขาย IPO หุ้นละ 6.90 บาท เปิดจอง 21-23 ก.ค.เข้าเทรด 2 ส.ค.

นายดิถดนัย สังขะรมย์ ผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ บล.ทรีนีตี้ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของ บมจ. เอเอ็มอาร์ เอเซีย (AMR) เปิดเผยว่า ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) จำนวน 150 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาท/หุ้น ในราคาหุ้นละ 6.90 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) เท่ากับ 15.33 เท่า (Post-IPO Dilution) คำนวณจากผลประกอบการ 4 ไตรมาสย้อนหลังของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ และมีส่วนลดให้กับนักลงทุน

บริษัทจะเปิดให้จองซื้อหุ้นระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2564 นี้ และคาดว่าสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขาย “AMR” ในหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (16 ก.ค. 64)

Tags: , , , , ,