AOT ปิดซ่อมพื้นผิวรันเวย์ดอนเมืองฝั่งตต.ช่วงแรก 4 พ.ย.-23 ก.พ.65 ยันไม่กระทบบริการ

ร.ต.ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง กล่าวว่า ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) บมจ. ท่าอากาศยานไทย (AOT) หรือ ทอท. มีแผนการดำเนินงานการปรับปรุงพื้นผิวทางวิ่ง (Runway) ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 จำนวน 270 วัน

ซึ่งจะเป็นการซ่อมแซมทางวิ่ง 21R – 03L ความยาว ประมาณ 3,400 เมตร (จากความยาวทั้งหมด 3,700 เมตร) ความกว้าง 60 เมตร โดยจะดำเนินการปิดใช้ทางวิ่ง 21R – 03L เป็นช่วงเวลา และยังคงเปิดใช้งานทางวิ่ง 21L – 03R เป็นปกติ ช่วงแรกจะเริ่มดำเนินการซ่อมแซมในระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 จนถึง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 (ความยาวประมาณ 2,400 เมตร) รวมถึงได้ออกประกาศเพิ่มเติมเอกสารแถลงข่าวการบิน (AIP Supplement) จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เรียบร้อยแล้ว

ร.ต.ธานี กล่าวต่อว่า ทดม.มั่นใจว่าแผนการซ่อมแซมทางวิ่ง 21R-03L มีความสอดคล้องกับปริมาณอากาศยานที่เข้ามาใช้ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับตารางการบินตามนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล การบริหารจัดการห้วงอากาศและระยะเวลาของแต่ละเที่ยวบินที่จะทำการบินจากสนามบินต้นทาง รวมถึงการบริหารหลุมจอดอากาศยาน จะไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการของ ทดม.

การปรับปรุงซ่อมแซมทางวิ่งในครั้งนี้ มีความจำเป็นที่ต้องเร่งรัดให้มีการดำเนินการตามแผน เนื่องจากในสถานการณ์ปกติ ทดม.มีการรองรับจำนวนเที่ยวบินจำนวนมากในแต่ละวัน เพื่อให้คุณภาพพื้นผิวทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยานสามารถรองรับน้ำหนักของอากาศยานขนาดใหญ่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่อยู่ในมาตรฐานสากล

หากสายการบินมีความประสงค์จะเพิ่มปริมาณเที่ยวบิน ทาง ทดม.จะดำเนินการปรับแผนการซ่อมแซม โดยจะมีกำหนดการประชุมแผนการดำเนินงานปรับปรุงพื้นผิวทางวิ่งดังกล่าวทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน และหากมีการเปลี่ยนแปลงก็จะทำการออกประกาศนักบิน (NOTAM) อีกครั้ง นอกจากนี้ ทดม.ได้มีการดำเนินงานในระบบการจัดการด้านนิรภัยของสนามบิน (Safety Management) ซึ่งจะมีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง เพื่อบริหารความปลอดภัย รวมถึงมีแผนเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งก่อนและตลอดระยะเวลาดำเนินงานจนสิ้นสุดการปรับปรุงซ่อมแซมทางวิ่ง เพื่อให้การบริหารจัดการการจราจรทางอากาศทุกเที่ยวบินมีประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัวและมีความปลอดภัยสูงสุด

ในส่วนของอาคารผู้โดยสาร ทดม.จะจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารโดยจะจัดพื้นที่รองรับการพักรอ เพิ่มเก้าอี้ ตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก รวมทั้งจะจัดเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้โดยสารและผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสอบถาม ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสายการบินในการให้ความช่วยเหลือผู้โดยสาร

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (05 พ.ย. 64)

Tags: , , , , , , , ,