AOT ยันเดินหน้าลงทุนส่วนต่อขยายสนามบินสุวรรณภูมิย้ำสร้างทิศเหนือก่อนแก้จุดบอด

บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT) เดินหน้าพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหลังเกินขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารมาตั้งแต่ปี 54 โดยมีแนวทางแก้ปัญหาจุดบริการ พร้อมกับการพัฒนาศักยภาพท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยพัฒนาส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ (North Expansion) เพื่อเพิ่มเติมพื้นที่ให้บริการที่สำคัญ เช่น ชานชาลารับส่งผู้โดยสารและอาคารจอดรถ รวมถึงการปรับปรุงระบบจราจร พื้นที่เคาน์เตอร์เช็กอิน จุดตรวจค้น จุดตรวจหนังสือเดินทาง และสายพานรับกระเป๋า เป็นต้น

อีกทั้งได้คำนึงถึงการให้บริการผู้โดยสารภายใต้วิถีชีวิตแบบใหม่ (Transport New Normal) ที่ต้องสอดคล้องกับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การตรวจคัดกรองโรค การแยกพื้นที่ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ รวมถึงการนำระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติต่าง ๆ มาให้บริการ เช่น Self Service Check-in, Self Service Bag drop, Passenger Validation, Self-Boarding Gate, Automated Biometric Identification เป็นต้น

นอกจากนั้น AOT จะดำเนินการพัฒนาส่วนต่อขยายด้านทิศตะวันออก (East Expansion) ซึ่งเป็นการก่อสร้างอาคารต่อขยายจากอาคารผู้โดยสารปัจจุบัน ทำให้มีพื้นที่อาคารผู้โดยสารเพิ่มขึ้น ประมาณ 66,000 ตารางเมตร โดยมีแผนเบื้องต้นที่จะใช้พื้นที่นี้รองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ เพิ่มการรองรับการเช็กอินล่วงหน้า (Early Check-in) เพื่อให้บริการผู้โดยสารที่มาถึงก่อนเวลาเปิดเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสารของสายการบิน ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาความแออัดของผู้โดยสารได้

รวมทั้ง AOT อยู่ระหว่างศึกษาควบคู่กับการพัฒนาส่วนต่อขยายด้านทิศตะวันตก (West Expansion) เพื่อเพิ่มพื้นที่ ทำให้พื้นที่สำหรับผู้โดยสารโล่งขึ้น สามารถรองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเพิ่มได้ถึง 30 ล้านคนต่อปี

ดังนั้น ด้วยบริบทธุรกิจการบินในปัจจุบัน การพัฒนาทั้งหมดที่กล่าวมาจะทำให้เกิดความสมดุลในการรองรับผู้โดยสารทั้ง Airside และ Landside เพียงพอต่อการรองรับผู้โดยสารถึง 120 ล้านคนต่อปี ทำให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสามารถกลับมายืนหยัดในฐานะประตูสู่ประเทศไทย และก้าวไปสู่การเป็นท่าอากาศยานชั้นนำของโลกได้อีกครั้ง

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT กล่าวว่า โครงการพัฒนาส่วนต่อขขยายด้านทิศเหนือ ด้านทิศตะวันออก และด้านทิศตะวันตก ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ที่รอการประเมินว่าควรลงทุนด้านทิศเหนือหรือไม่จากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) และ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)

โดย IATA ได้ส่งข้อมูลมาแล้วเมื่อเดือน ส.ค.64 สรุปเห็นควรลงทุนส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ แต่หาก AOT จะลงทุนขยายด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกก็ได้ ส่วน ICAO อยู่ระหว่างว่าจ้าง คาดว่าไม่น่าเกินกลางปี 65 จะได้ข้อสรุปความเห็นของ ICAO หากได้ความเห็นทั้ง 2 องค์กรจะเป็นข้อมูลให้สภาพัฒน์พิจารณาและส่งต่อให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป

นายนิตินัย ยังกล่าวว่า บริษัทอาจจะดำเนินการลงทุนขยายส่วนต่อขยายทั้ง 3 ด้านหรือไม่ต้องขึ้นกับสถานการณ์เพราะหากผู้โดยสารกลับมาเร็ว การเปิดหน้างานก่อสร้างพร้อมกันก็คงไม่เหมาะ แต่อย่างไรก็ตาม ก็จะต้องลงทุนขยายด้านทิศเหนือ เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ให้การบริการให้ตรงจุด ทั้งนี้ การดำเนินการขยายส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือล่าช้ามาแล้ว 3 ปี

“บอกได้เลยว่าถ้าไม่ทำด้านทิศเหนือ Ranking (สนามบินสุวรรณภูมิ)ลงเหวแน่ แต่ถ้าทำก็ไม่ได้การันตีว่า Ranking จะกลับขึ้นมาได้มากเพราะขึ้นกับสภาพแวดล้อม สนามบินคู่แข่ง ส่วนการขยายด้านตะวันออกและด้านตะวันตกไม่ได้แก้ pain point “นายนิตินัย กล่าว

อนึ่ง AOT ระบุว่า ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก จึงทำให้มีความต้องการเดินทางเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ปริมาณการจราจรทางอากาศเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามไปด้วย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิถือเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ มีปริมาณผู้โดยสารมาใช้บริการสูงเกินขีดความสามารถในการรองรับตั้งแต่ปี 54 ทำให้เกิดปัญหาความแออัดในแทบทุกจุดของการให้บริการ ส่งผลให้เว็บไซต์ Skytrax ซึ่งเป็นเว็บไซต์จัดลำดับการให้บริการของท่าอากาศยาน โดยคำนึงถึงหมวดการให้บริการสนามบิน เช่น การเดินทาง สภาพแวดล้อมและการออกแบบ เจ้าหน้าที่สนามบิน สิ่งอำนวยความสะดวก และการให้บริการ เป็นต้น ได้จัดให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอยู่ในอันดับที่ 66 ซึ่งลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 62

โดยหากพิจารณาในรายละเอียดของสาเหตุที่ทำให้อันดับการให้บริการลดลงมาตลอด พบว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีปัญหาจากความแออัดในการให้บริการ เช่น ชานชาลารับส่งผู้โดยสารหน้าอาคารไม่เพียงพอ การจราจรหนาแน่น พื้นที่ให้บริการในอาคารผู้โดยสารที่แออัด ระยะเวลาการรอคอยที่จุดตรวจค้น (Security Screening) และจุดตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (Passport Control) ที่ใช้เวลานานกว่าที่ควร เป็นต้น

เพื่อให้การแก้ปัญหาและการดำเนินการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ ได้มีแนวทางให้ AOT ว่าจ้างสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association: IATA) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนพัฒนาท่าอากาศยาน ให้ประเมินระดับการให้บริการ (Level of Service: LoS) รวมถึงทำการศึกษาแผนแม่บทฉบับเดิมและฉบับปรับปรุงปัจจุบัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยผลการศึกษาของ IATA สอดคล้องกับผลประเมินการจัดอันดับท่าอากาศยานของ Skytrax กล่าวคือ มีจุดบริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีระดับการให้บริการที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ส่งผลต่อความพึงพอใจและความสะดวกสบายของผู้มาใช้บริการ ซึ่งสามารถจำแนกพื้นที่ที่เป็นปัญหาออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1: สิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่เพียงพอ (Under-provided) หรือ เข้าขั้นวิกฤต ซึ่ง IATA ระบุเป็นพื้นที่สีแดงและจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง ได้แก่ ชานชาลารับ-ส่งผู้โดยสาร (Curbside) ทั้งขาเข้าและขาออกที่ประสบปัญหาความแออัด เนื่องจากมีความยาวจำกัดที่ 620 เมตร แต่มีความต้องการใช้งานมากถึง 812 เมตร หรือเกินขีดความสามารถกว่าร้อยละ 30 จุดตรวจหนังสือเดินทาง (ขาเข้า-ตรวจคนเข้าเมือง) และจุดตรวจค้น (เที่ยวบินภายในประเทศ)

กลุ่มที่ 2: สิ่งอำนวยความสะดวกที่อยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ที่เหมาะสม (Sub-optimum) ซึ่งจะถูกระบุเป็นพื้นที่สีส้มและจำเป็นต้องได้รับการบริหารจัดการ ได้แก่ เคาน์เตอร์เช็กอิน จุดตรวจหนังสือเดินทาง (ตรวจคนเข้าเมือง) จุดตรวจค้น (เที่ยวบินระหว่างประเทศ และเปลี่ยนเที่ยวบิน) และจำนวนหลุมจอดที่พร้อมใช้งาน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 ก.ย. 64)

Tags: , , , ,