ATP30 ทำสัญญาเข้าบริหารเดินรถบัสไฟฟ้าให้ “อรุณพลัส” ระยะเวลา 44 เดือน

บมจ.เอทีพี 30 (ATP30) เปิดเผยว่า บริษัทได้ตกลงทำสัญญาให้บริการบริหารจัดการการเดินรถโดยสารไฟฟ้า (E-Bus) กับ บริษัท อรุณ พลัส จำกัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64-31 พ.ค.68 เป็นระยะเวลา 44 เดือน ซึ่งการให้บริการดังกล่าวมีความแตกต่างจากลักษณะการดำเนินธุรกิจขนส่งบุคลากรให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ทางบริษัทดำเนินการอยู่ แต่บริษัทพิจารณาเห็นว่าเป็นธุรกิจที่สามารถใช้ทรัพยากร ทักษะและความชำนาญของบริษัทในการให้บริการดังกล่าวได้

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 ก.ย. 64)

Tags: , , , ,