BAY จับมือ NEX ประเดิมดีลสินเชื่อระยะยาวอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR

นายประกอบ เพียรเจริญ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) กล่าวว่า ธนาคารได้ร่วมกับบมจ.เน็คซ์ แคปปิตอล (NEX) ประเดิมดีลสินเชื่อระยะยาว อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR วงเงินมูลค่า 500 ล้านบาท พร้อมด้วยการทำสัญญาธุรกรรมอนุพันธ์อ้างอิง THOR

ซึ่งนับว่าธนาคารประสบความสำเร็จในการทำธุรกรรมแรกของประเทศในการให้สินเชื่อระยะยาวอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR นับตั้งแต่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้มีการริเริ่มแผนพัฒนาอัตราดอกเบี้ย THOR (Thai Overnight Repurchase Rate) ขึ้นเป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของไทย เพื่อรองรับการยุติการเผยแพร่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารในกรุงลอนดอน (LIBOR) และอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงลอยตัวสำหรับการกู้ยืมเงินบาท (THBFIX) โดยตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยจะยุติการทำธุรกรรมใหม่ที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THBFIX ทั้งสินเชื่อ และตราสารหนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64

นายเคนอิจิ นิชิอิ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) กล่าวว่า อัตราดอกเบี้ย THOR เป็นการใช้อัตราดอกเบี้ยระยะข้ามคืน ทำให้มีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำ โดยการคำนวณจากธุรกรรมกู้ยืมที่เกิดขึ้นจริงทำให้ได้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่มีความน่าเชื่อถือและลดความเสี่ยงในการถูกบิดเบือนจากการคำนวณ จึงช่วยสะท้อนภาวะตลาดการเงินของประเทศไทยที่แท้จริง และมีความผันผวนน้อยเมื่อเทียบกับ THBFIX

นอกจากนี้อัตราดอกเบี้ย THOR ยังมีทิศทางที่สอดคล้องกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย โดยกรุงศรีมีความตั้งใจในการสนับสนุนธุรกรรมที่ใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยในการสร้างเสถียรภาพตลาดการเงินของประเทศ พัฒนาการใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายและร่วมเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนตลาดเงินไทยให้มีศักยภาพ รวมทั้งจะมีการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆที่หลากหลายออกมาอย่างต่อเนื่องในอนาคตเพื่อขานรับนโยบายนี้

นายสุระ คณิตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.คอมเซเว่น (COM7) และกรรมการ บมจ.เน็คซ์ แคปปิตอล (NEX) กล่าวว่า บริษัทรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของตลาดการเงินไทยตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยการทำสัญญาอนุพันธ์ในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงทางด้านการเงินของบริษัท และเป็นส่วนหนึ่งในการไปสู่เป้าหมายของการเติบโตที่ยั่งยืน

นางอลิศรา มหาสันทนะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ความริเริ่มในการทำธุรกรรมสินเชื่ออ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย THOR รวมถึงการทำธุรกรรมอนุพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนดอกเบี้ยระหว่างธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ บมจ.เน็คซ์ แคปปิตอล (NEX) แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของผู้ร่วมตลาดและนับเป็นก้าวย่างที่สำคัญของตลาดการเงินไทยในการพัฒนาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ซึ่งจะเป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงหลักทดแทนอัตราดอกเบี้ย THBFIX ในอนาคต

“ธปท. ขอชื่นชมและขอบคุณธนาคารกรุงศรีอยุธยา และบมจ.เน็คซ์ แคปปิตอล ที่ให้ความร่วมมือกับ ธปท. เป็นอย่างดีในการสร้างสภาพคล่อง และส่งเสริมการใช้อัตราดอกเบี้ย THOR โดยเฉพาะสินเชื่อระยะยาวอ้างอิง THOR ธุรกรรมแรกของไทย และ ธปท. หวังว่าตลาดการเงินไทยจะมีการทำธุรกรรมการเงินอ้างอิง THOR อย่างแพร่หลายต่อไป”

นางอลิศรา กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 ก.ค. 64)

Tags: , , , , , , , ,