BAY ปิดดีลขายหนี้ด้อยคุณภาพให้ BAM ยอดรวม 1.4 พันลบ.

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) เปิดเผยว่า ธนาคารได้ดำเนินการขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ให้แก่ บมจ.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาสูงสุดในการประมูล มีจำนวน 449 ราย ยอดหนี้ ณ วันตัดบัญชี 31 พฤษภาคม 2564 ทั้งสิ้น 1,409.64 ล้านบาท มูลค่าการขายรวม 939.64 ล้านบาท โดยคณะกรรมการธนาคารมีมติอนุมัติการขายในวันที่ 22 กันยายน 2564 มีการลงนามสัญญาในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 และมีการปิดการซื้อขายภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2564

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 ต.ค. 64)

Tags: , , , ,