BC ขายหุ้น 51% โรงแรม ซิทาดีนส์ สุขุมวิท 23 ให้ ภิรัชบุรี มูลค่า 200.19 ลบ.

บมจ.บูทิค คอร์ปอเรชั่น (BC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2564 มีมติอนุมัติให้มิดเทียร์โฮลดิ้งส์มอริเชียส แอลทีดี (MTH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ BC ถือหุ้นทางอ้อม 51% ทำการจำหน่ายหุ้นสามัญท้งหมดที่ MTH ถืออยู่ในบริษัท บูทิค แอสเซ็ทส์ จำกัด(BA) จำนวน 51% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BA หรือ 448,795 หุ้น ให้แก่ บริษัท ภิรัชบุรี จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 200,186,002 บาท

โดย BA เป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ รวมถึงโรงแรมซิทาดีนส์ สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 ต.ค. 64)

Tags: , , , ,