BCAP เปิดขายกองทุนหุ้นเทคโนโลยีใหม่ IPO 6-12 ต.ค.รับนวัตกรรมในอนาคต

นางเมธ์วดี ประเสริฐสินธนา กรรมการผู้จัดการ บลจ.บางกอกแคปปิตอล หรือ บีแคป เปิดเผยว่า บริษัทจะเปิดขายหน่วยลงทุนครั้งแรกหรือ IPO กองทุนเปิดบีแคป ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี (BCAP -DISRUPT ) ในวันที่ 6-12 ตุลาคม 2564 โดยมีนโยบายลงทุน ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ (Fund of funds :FIF) ที่ได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นพื้นฐานการขับเคลื่อนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีต้นนำเพื่อการต่อยอดนวัตกรรมที่จะพลิกโฉมธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆในอนาคต

“กองทุน BCAP-DISRUPT เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีต้นน้ำที่เป็นตัวขับเคลื่อนนวัตกรรมใหม่ซึ่งก่อให้เกิดความต้องการใหม่ จนกระทั่งความต้องการใหม่นี้มาทดแทนนวัตกรรมเดิมที่มีอยู่ นอกจากนี้ เทคโนโลยีใหม่ในอนาคตจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างมหาศาล รวมทั้งจะเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นทำให้ใช้เวลาในการพัฒนานวัตกรรมใหม่สั้นลงเรื่อยๆ “

นางเมธ์วดีกล่าว

นางเมธ์วดี กล่าวว่า ด้วยเทคโนโลยีใหม่ในปัจจุบัน เป็นการพลิกโฉมโลกครั้งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทำงานที่เป็นดิจิตอล (Digitalization) อุปกรณ์ทุกอย่างเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่าย (Connected Devices) เป็นระบบบสมาร์ท(Smart System) และการผลิตเฉพาะเจาะจง (Custom Production) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้จะพลิกโฉมโลกอีกครั้ง

“ปัจจุบันเราสามารถหาข้อมูลข่าวสาร และความรู้ใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้นมากจากเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดดและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง โดยสภาพสังคมในอนาคตจะเป็นยุคที่ขับเคลื่อนด้วยแนวคิดใหม่ๆ ของกลุ่ม Millennials ซึ่งปัจจุบันมีกลุ่ม Millennials กว่า 2.5 พันล้านคนทั่วโลก และสัดส่วนของวัยทำงานที่เป็นคนกลุ่ม Millennials มากขึ้นเรื่อยๆ ในปี 2020 มีจำนวน 50 % แต่ในปี 2030 สัดส่วนจะเพิ่มเป็น 75 %”

ทั้งนี้ นวัตกรรมใหม่ในอนาคตจะเกิดจาก Disruptive Technology หลายอย่าง รวมเข้าด้วยกัน ทำให้สามารถใช้ง่ายได้หลายวัตถุประสงค์ในนวัตกรรมเดียว ดังนั้น Disruptive Technology จึงถือเป็นรากฐานสาคัญของทุกนวัตกรรมในอนาคต

สำหรับจุดเด่นของกองทุน BCAP –DISRUPT เป็นกองทุน Thematic ที่ลงทุนในเทคโนโลยีต้นน้ำที่ขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมใหม่เพื่อรับมือกับ Disruption ในอนาคต และลงทุนผ่านกองทุนของหลากหลาย บลจ. ทั่วโลกไม่จำกัดการลงทุนใน บลจ. ใด บลจ.หนึ่ง ทำให้เข้าถึงหลักทรัพย์ได้กว่า 500 หลักทรัพย์ รวมทั้งมุ่งเน้นการกระจายความเสี่ยงโดยจัดพอร์ตการลงทุนให้ครอบคลุมหลากหลายธีมการลงทุนและกลุ่มธุรกิจ ที่ได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นพื้นฐานเพื่อการต่อยอดนวัตกรรมที่จะพลิกโฉมธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆในอนาคต เช่น Autonomous and Robotics, Artificial Intelligence/ Machine Learning and Big Data, Distributed Ledger, Cloud and NextGen Computing, Internet of Things, 5G/ NextG Wireless, Space Exploration เป็นต้น

กองทุน BCAP-DISRUPT ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ส่วนนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (05 ต.ค. 64)

Tags: , , , , , ,