BGRIM เข้าซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานลมในโปแลนด์ กำลังผลิต 14.1 MW

บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2564 ได้มีมติอนุมัติให้ บี.กริม เพาเวอร์ (ในฐานะผู้ซื้อ) เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับ visaVento Holding AG (ในฐานะผู้ขาย) เพื่อเข้าซื้อหุ้นจำนวน 90 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 90) ใน Visa Max Solar Sp.z. (บริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศโปแลนด์ ถือหุ้นทั้งหมด (ร้อยละ 100)) โดย visaVento Holding

AG) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 45,000 ซวอตือโปแลนด์ (PLN) (หรือประมาณ 383,000 บาท (ณ วันที่ 30 กันยายน2564)) เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ZEL1 กำลังการผลิต 14.1 เมกะวัตต์ ในประเทศโปแลนด์

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (04 ต.ค. 64)

Tags: , , ,