BOI ไทย-เกาหลี จัดสัมมนาสร้างเครือข่ายธุรกิจ EV-สถานีชาร์จ มุ่งยกระดับเพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน

นายขวัญชัย วรกัลยากุล ผู้อำนวยการกองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงุทน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า กองประสานฯ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน 1-7 ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เตรียมจัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “THAI-KOREA BIZ NETWORKING: EV & Charging Station for Public Transportation in the Smart Cities” ในวันที่ 10 ส.ค.64 เวลา 13.00-16.25 น. เพื่อสร้างเครือข่ายต่อยอดธุรกิจรองรับธุรกิจในยุคโควิดและหลังโควิด โดยผู้เข้าร่วมงานสัมมนาจะได้มีโอกาสเพิ่มพันธมิตรต่อยอดวิสัยทัศน์จากผู้แทนภาครัฐและภาคธุรกิจของทั้งไทยและเกาหลีใต้

วัตถุประสงค์สำคัญของกิจกรรมนี้เพื่อให้มีส่วนช่วยสร้างเครือข่าย ขับเคลื่อน ยกระดับศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับนักธุรกิจและบริษัทพัฒนาเมืองทั่วไทย อีกทั้งยังเป็นการช่วยวางแผนธุรกิจอย่างต่อเนื่องให้ดำเนินต่อไปได้ โดยการเพิ่มช่องทางและโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ระหว่างประเทศในปัจจุบันและรองรับอนาคตอันใกล้ ซึ่งในทุกปีกองประสานฯ ได้ร่วมกับ บีโอไอศูนย์ภูมิภาคในการพานักลงทุนไทยไปต่างประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายโอกาสธุรกิจนี้ ไม่ว่าจะเป็นการต่อยอดการลงทุน สำรวจการนำมาเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมาประยุกต์ใช้ การออกแสดงนิทรรศการ การหาผู้ร่วมทุน แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงทำให้ไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ จึงได้ปรับรูปแบบเป็น Webinar แทน

“เป็นสัมมนาสร้างเครือข่ายทางธุรกิจด้าน EV & Charging Station และ Smart Cities ระหว่างผู้ประกอบการไทยในภูมิภาค บริษัทพัฒนาเมืองกับนักลงทุนเกาหลีใต้ คาดจะช่วยให้นักธุรกิจไทยต่อยอดการลงทุน และสร้างเครือข่ายธุรกิจใหม่ๆ รองรับแผนต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) เพิ่มช่องทางเพื่อแข่งขันสู่ตลาดต่างประเทศ”

นายขวัญชัย กล่าว

โดยการสัมมนาครั้งนี้จะมีวิทยากรจากภาครัฐและเอกชน สมาคม มหาวิทยาลัยของไทย และเกาหลีใต้ อาทิ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ส่วนกลางและภูเก็ต (โครงการล่าสุดในภูเก็ต Sand BOX) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) Korea Agency for Infrastructure Technology Advancement สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย มหาวิทยาลัย ULSAN ของเกาหลีใต้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และผู้บริหารจากบริษัทเอกชนชั้นนำ

เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนทั้งมาตรการส่งเสริมการลงทุน เปิดโอกาสสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างไทย-เกาหลีใต้ ในกลุ่ม EV & Charging Station กลุ่มพัฒนาเมือง และ Smart Cities ตลอดจนอัพเดตโครงการที่น่าสนใจ ความร่วมมือ การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยของไทยและเกาหลีใต้ รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนระบบนิเวศนวัตกรรมด้าน EV & Charging Station และ Smart Cities

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (06 ส.ค. 64)

Tags: , , , ,