BTS-BRT-สายสีทอง ปรับเวลาให้บริการเดินรถไม่เกิน 21.00 น.เริ่มวันนี้

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส แจ้งว่า ตามที่รัฐบาลได้ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เพื่อใช้เป็นข้อปฏิบัติในการแก้ไข และบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) โดยขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด งดเดินทางระหว่างเวลา 21.00 – 04.00 น.

ประกอบกับทางกรมการขนส่งทางราง(ขร.) และ กรุงเทพมหานคร(กทม.)ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เพื่อให้ประชาชนลดการเดินทาง โดยเฉพาะการลดจำนวนผู้โดยสารในแต่ละเที่ยวให้ไม่เกินร้อยละ 50 ของ ความจุ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อฯ ดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ จำเป็นต้องปรับเวลาให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกสถานี ทั้งสายสุขุมวิท และสายสีลม รถไฟฟ้าสายสีทอง และรถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นไปตามมาตรการจากทางรัฐบาล กรมการขนส่งทางราง และกทม. โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ดังนี้

– รถไฟฟ้าบีทีเอส ปรับเวลาให้ผู้โดยสารเข้าระบบรถไฟฟ้า สถานีต้นทางเวลา 20.00 น. และจะมีขบวนรถไฟฟ้าถึงสถานีปลายทางเวลา 21.00 น.

– รถไฟฟ้าสายสีทอง ปรับเวลาให้ผู้โดยสารเข้าระบบรถไฟฟ้า ขบวนสุดท้ายที่สถานีต้นทางเวลา 20.30 น.

– รถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที ปรับเวลาให้บริการคันสุดท้ายที่สถานีต้นทางเวลา 20.30 น.

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 ก.ค. 64)

Tags: , , , , ,