CHAYO ซื้อหนี้ด้อยคุณภาพเข้าพอร์ตเพิ่มอีก 229.16 ลบ.

บมจ.ชโยกรุ๊ป (CHAYO) เปิดเผยว่า บริษัทชนะประมูลซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPA และ NPL) จากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง เพิ่มเติมมูลค่า 229.16 ล้านบาท

ณ วันที่ 30 ก.ย.64 บริษัทมีหนี้เสียภายใต้การบริหารจำนวน 65,940 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้เสียที่มีหลักประกัน 15,882 ล้านบาท และ หนี้ที่ไม่มีหลักประกัน 50,058 ล้านบาท (ไม่รวมทรัพย์รอการขายหรือ NPA อีก 399.01 ล้านบาท)

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 ก.ย. 64)

Tags: , ,