CPALL เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ช่วง พ.ย.นี้เล็งใช้สิทธิ call option

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL) เปิดเผยว่า ซีพี ออลล์เตรียมออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ชุดใหม่ เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ครั้งที่ 1/2559 ของบริษัท โดยมีแผนไถ่ถอนก่อนกำหนด

บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และมีแผนจะเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ชุดใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ครั้งที่ 1/2559 ชุดเดิม และผู้ลงทุนทั่วไป คาดว่าจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ชุดเดิมจองซื้อได้ระหว่างวันที่ 10-12 พ.ย.64 และผู้ลงทุนทั่วไประหว่างวันที่ 22-26 และ 29 พ.ย.64 ซึ่งจะมีการกำหนดอัตราผลตอบแทนและแจ้งรายละเอียดภายหลัง

สำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ครั้งที่ 1/2559 นั้น มีข้อกำหนดที่บริษัทฯ สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด (call option) ได้ในวันแรกคือวันที่ 30 พ.ย.64 ซึ่งบริษัทมีแผนจะใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวก่อนกำหนด และออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ชุดใหม่มาทดแทน เพื่อทำให้บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งต่อไป ตามมาตรฐานบัญชีฉบับปัจจุบันที่บริษัทฯ สามารถนับหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ชุดใหม่นี้เป็นส่วนของทุนทางบัญชีได้ทั้งจำนวน นอกจากนี้ บริษัทให้สิทธิจองซื้อแก่ผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ชุดเดิมได้จองซื้อด้วย นับเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ชุดใหม่ของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

หุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ซีพี ออลล์ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่เข้าใจความเสี่ยงและต้องการกระจายการลงทุนที่หลากหลาย ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรที่ระดับ ‘A+’ แนวโน้ม ‘คงที่’ และอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ที่ระดับ ‘A-’ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ซึ่งสะท้อนถึงการเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย ที่มีความมั่นคงภายใต้อุตสาหกรรมที่ยังมีศักยภาพในการเติบโตสูง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ มุ่งสู่การให้บริการผ่านออนไลน์ด้วยกลยุทธ์แบบ O2O ที่ผสมผสานช่องทาง Omni-Channel ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ทั้งการให้บริการผ่านออลล์ ออนไลน์ (ALL Online) ที่เน้นแนวคิด สะดวก ครบ จบที่เดียว รวมถึงบริการเดลิเวอรี่ของ ‘เซเว่น อีเลฟเว่น’ (7-Eleven Delivery) ที่จัดส่งสินค้าถึงบ้าน ผ่านทางแอปพลิเคชัน เพื่อตอบรับกับไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคอีกด้วย

นายเกรียงชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ว่าบริษัทฯ จะต้องเผชิญกับความท้าทายจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมถึงความไม่แน่นอนจากภาวะเศรษฐกิจ แต่ก็สามารถปรับตัวเพื่อรับมือกับความผันผวนดังกล่าว พร้อมกับมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางพัฒนาเพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืน

“ด้วยความมั่นคงและโอกาสในการเติบโตของ ซีพี ออลล์ ภายใต้ความร่วมมือของสถาบันการเงินชั้นนำทั้ง 7 แห่ง ที่ทำหน้าที่จัดจำหน่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ทำให้เรามั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนที่สนใจได้เป็นอย่างดีเหมือนกับการเสนอขายหุ้นกู้ทุกครั้งที่ผ่านมา”

นายเกรียงชัย กล่าว

สำหรับผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากร่างหนังสือชี้ชวนหรือติดต่อผ่านสถาบันการเงิน ดังนี้ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย บล.เกียรตินาคินภัทร

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 ก.ย. 64)

Tags: , , , ,