CV คว้าโรงไฟฟ้าชุมชน 3 โครงการกำลังผลิตรวมกว่า 19.8 MW

นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โคลเวอร์ เพาเวอร์ (CV) เปิดเผยว่า บริษัทได้ผ่านการพิจารณาเกณฑ์คัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) อย่างเป็นทางการจำนวนทั้งสิ้น 3 โครงการ ประเภทเชื้อเพลิงชีวมวล กำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 19.8 เมกะวัตต์

ประกอบด้วย

  1. โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนนาแก้ว จ.ลำปาง กำลังการผลิต 6.6 เมกะวัตต์
  2. โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเนินปอ จ.พิจิตร กำลังการผลิต 6.6 เมกะวัตต์
  3. โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนนากอก จ.หนองบัวลำภู กำลังการผลิต 6.6 เมกะวัตต์

โดยมีกำหนดลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายใน 120 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หรือภายในวันที่ 21 ม.ค. 65 และกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในวันที่ 21 ม.ค. 68

“จากประสบการณ์การประมูลโรงไฟฟ้าชีวมวลในรอบพื้นที่ภาคใต้ก่อนหน้านี้ เราจึงกำหนดยุทธศาสตร์ในการกำหนดราคายื่นประมูลที่มั่นใจว่าสามารถแข่งขันได้ และยังคงได้รับอัตราค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมในพื้นที่เป้าหมายซึ่งจากการประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเราถือเป็นกลุ่มโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ยื่นส่วนลดราคาค่าไฟฟ้าน้อยในลำดับต้นๆ นั่นหมายถึงราคาค่าไฟฟ้าที่ได้รับในกลุ่มโรงไฟฟ้าชีวมวลเราถือว่าได้ราคาดีในลำดับต้นๆ ด้วย รวมถึงบริษัทมีศักยภาพและความพร้อมในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน” 

นายเศรษฐศิริ กล่าว

ทั้งนี้ จากความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านงานวิศวกรรมแบบครบวงจร ถือว่ามีความพร้อมทั้งทางด้านเทคโนโลยี และแหล่งเงินทุน รวมถึงด้านเชื้อเพลิง ที่สำคัญยังมีเครือข่ายความร่วมมือจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 ก.ย. 64)

Tags: , , , , , , ,